Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0318541 - ÚMCH 2009 RIV AU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cimrová, Věra - Kmínek, Ivan - Pavlačková, Petra - Výprachtický, Drahomír
  Novel polymers and polymer blends for optoelectronics.
  [Nové polymery a polymerní směsi pro optoelektroniku.]
  Abstract Book. Melbourne: Varian Australia, 2008, s. 418-419. ISBN 978-0-9756825-5-5.
  [Australasian Polymer Symposium /30./. Melbourne (AU), 30.11.2008-04.12.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: fluorene * thiophene * thienothiadiazole
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167929
   
   
 2. 2.
  0318540 - ÚMCH 2009 RIV AU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Výprachtický, Drahomír - Kmínek, Ivan - Pavlačková, Petra - Cimrová, Věra
  Polymer ligands as donors for terbium luminescence.
  [Polymerní ligandy jako donory pro luminiscenci terbia.]
  Abstract Book. Melbourne: Varian Australia, 2008, s. 420-421. ISBN 978-0-9756825-5-5.
  [Australasian Polymer Symposium /30./. Melbourne (AU), 30.11.2008-04.12.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: resonance energy transfer * terbium luminescence * micelles
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167928
   
   
 3. 3.
  0101518 - UMCH-V 20043238 RIV AU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cimrová, Věra - Výprachtický, Drahomír - Hlídková, Helena - Pavlačková, Petra - Kukla, Stanislav
  Photophysical properties, photoluminiscence and electroluminescence in novel luminescent polysilanes and their blends.
  [Fotofyzikální vlastnosti, foto a elektroluminiscence v nových luminiscenčních polysilanech a jejich směsích.]
  Meeting Abstracts. Melbourne: The Royal Australian Chemical Institute, 2004, s. 2085.
  [Joint International Meeting, 206th Meeting of the Electrochemical Society /206./. Honolulu (AU), 03.10.2004-08.10.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/1372; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: photoluminescence * electroluminescence
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008943
   
   
 4. 4.
  0101517 - UMCH-V 20043237 RIV AU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Výprachtický, Drahomír - Cimrová, Věra - Kukla, Stanislav - Pavlačková, Petra - Hlídková, Helena
  Polymer ligands as energy donors for lanthanide luminescence.
  [Polymerní ligandy jako donory energie pro luminiscenci lanthanidů.]
  Meeting Abstracts. Melbourne: The Royal Australian Chemical Institute, 2004, s. 2084.
  [Joint International Meeting, 206th Meeting of the Electrochemical Society /206./. Honolulu (AU), 03.10.2004-08.10.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/1372; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: polymer ligands * lanthanide luminescence
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008942
   
   
 5. 5.
  0101496 - UMCH-V 20043216 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pavlačková, Petra - Cimrová, Věra - Výprachtický, Drahomír - Stamm, M.
  Nové polymerní materiály pro fotonické prvky.
  [New polymer materials for photonic elements.]
  Zborník. Bratislava: Ústav polymérov, 2004, s. 113-115.
  [Slovensko-české dni o polyméroch /3./. Smolenice (SK), 26.09.2004-29.09.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA ČR GA203/04/1372
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: photoluminescence * nanostructure * thin layer
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008922
   
   
 6. 6.
  0101486 - UMCH-V 20043206 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kukla, Stanislav - Výprachtický, Drahomír - Cimrová, Věra - Machová, Luďka
  Luminiscenční komplexy terbia s polymerními ligandy.
  [Luminescent complexes of terbium with polymer ligands.]
  Zborník. Bratislava: Ústav polymérov, 2004, s. 17-18.
  [Slovensko-české dni o polyméroch /3./. Smolenice (SK), 26.09.2004-29.09.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA ČR GA203/04/1372
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: terbium * luminescence * polymer-komplex
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008912
   
   
 7. 7.
  0101484 - UMCH-V 20043204 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křenek, R. - Sidorenko, A. - Cimrová, Věra - Stamm, M.
  Plnění uspořádaných reaktivních nanomembrán vyrobených z diblokového kopolymeru.
  [Filling of structured reactive nanomembranes prepared from diblock copolymer.]
  Zborník. Bratislava: Ústav polymérov, 2004, s. 22-23.
  [Slovensko-české dni o polyméroch /3./. Smolenice (SK), 26.09.2004-29.09.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: reactive nanomembranes * diblock copolymers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008910
   
   
 8. 8.
  0040063 - ÚMCH 2007 RIV BR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cimrová, Věra - Výprachtický, Drahomír - Hörhold, H. H.
  Enhancement of electroluminescence and charge photogeneration in polymer blends.
  [Zvýšení elektroluminiscence a fotogenerace náboje v polymerních směsích.]
  Conference Proceedings. Rio de Janeiro: International Union of Pure and Applied Chemistry, 2006, s. 1-2.
  [World Polymer Congress Macro 2006 /41./. Rio de Janeiro (BR), 16.07.2006-21.07.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA ČR GA203/04/1372
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: electroluminescence * polymer * blend
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133925
   
   
 9. 9.
  0040062 - ÚMCH 2007 RIV BR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Výprachtický, Drahomír - Cimrová, Věra - Kukla, Stanislav - Pavlačková, Petra
  Fluorophore containing polymer ligand as donor for terbium luminescence.
  [Polymerní ligand obsahující fluorofor jako donor luminiscence terbia.]
  Conference Proceedings. Rio de Janeiro: International Union of Pure and Applied Chemistry, 2006, s. 1-2.
  [World Polymer Congress Macro 2006 /41./. Rio de Janeiro (BR), 16.07.2006-21.07.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/1372; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: terbium liminescence * quinolinone polymer ligand * nonradiative energy transfer
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133924
   
   
 10. 10.
  0030823 - ÚMCH 2006 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cimrová, Věra - Výprachtický, Drahomír - Hlídková, Helena - Mikroyannidis, J. A. - Karastatiris, P. - Spiliopoulos, I. K.
  Electrochemical properties, photoluminescence and electroluminescence in novel luminescent polymers.
  [Elektrochemické vlastnosti, fotoluminiscence a elektroluminiscence nových luminiscenčních polymerů.]
  Meeting Abstracts. Los Angeles: The Electrochemical Society, 2005, s. 1116.
  [Meeting of the Electrochemical Society /208./. Los Angeles (US), 16.10.2005-21.10.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA ČR GA203/04/1372
  Klíčová slova: photoluminescence * electroluminescence
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131640