Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0331757 - ÚMCH 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Porsch, Bedřich - Laga, Richard - Horský, Jiří - Koňák, Čestmír - Ulbrich, Karel
  Molecular weight and polydispersity of calf-thymus DNA: Static light-scattering and size-exclusion chromatography with dual detection.
  [Molekulová váha a polydispersita DNA z telecího brzlíku: Statický rozptyl světla a gelová chromatografie s duální detekcí.]
  Biomacromolecules. Roč. 10, č. 11 (2009), s. 3148-3150. ISSN 1525-7797. E-ISSN 1526-4602
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100500501; GA AV ČR IAA4050403; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: calf-thymus DNA * size exclusion chromatography * static light-scattering
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.502, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005528
   
   
 2. 2.
  0328617 - ÚMCH 2010 IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Ninago, M. D. - Ciolino, A. E. - Villar, M. A. - Giacomelli, F. C. - Černoch, Peter - Štěpánek, Petr - Schmidt, V. - Giacomelli, C.
  Self-assembly of well-defined PS-b-PDMS copolymers in bulk and in selective solvent.
  [Samoskladba dobře definovaných PS-b-PDMS kopolymerů v bloku a v selektivních rozpouštědlech.]
  Chemical Engineering Transactions. Roč. 17, č. 5 (2009), s. 1807-1812. ISBN 978-88-95608-01-3.
  [International Conference on Chemical and Process Engineering /9./. Rome, 10.05.2009-13.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050403
  Grant ostatní: CONICET and CNPq(AR) PICT22-38462; CNPq(BR) 476703/2008-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: copolymerizationpoly(styrene-b-dimethylsiloxane) copolymers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174897
   
   
 3. 3.
  0323543 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Giacomelli, F. C. - Riegel, I. C. - Petzhold, C. L. - Silveira, N. - Štěpánek, Petr
  Aggregation behavior of a new series of ABA triblock copolymers bearing short outer a blocks in b-selective solvent: from free chains to bridged micelles.
  [Agregační chování nové série ABA triblokových kopolymerů s krátkými vnějšími A bloky v rozpouštědle selektivním pro B: od volných řetězců k přemostěným micelám.]
  Langmuir. Roč. 25, č. 2 (2009), s. 731-738. ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: block copolymers * dynamic light-scattering * micelles
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.898, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005168
   
   
 4. 4.
  0320652 - ÚMCH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Netopilík, Miloš - Kratochvíl, Pavel
  Models of SEC elution curves for binary and multi-component polymers.
  [Modelování elučních křivek SEC binárních a vícekomponentových polymerů.]
  Polymer International. Roč. 58, č. 2 (2009), s. 198-201. ISSN 0959-8103. E-ISSN 1097-0126
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050403; GA AV ČR IAA400500703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: size-exclusion chromatography * multi-component polymers * minority components detection
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.137, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005052
   
   
 5. 5.
  0318529 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tuzar, Zdeněk - Kadlec, Petr - Štěpánek, Petr - Kříž, Jaroslav - Nallet, F. - Noirez, L.
  Micelles of a diblock copolymer of styrene and ethylene oxide in mixtures of 2,6-lutidine and water.
  [Micely dvojblokového kopolymeru styrenu a ethylenoxidu ve směsích 2,6-lutidinu a vody.]
  Langmuir. Roč. 24, č. 24 (2008), s. 13863-13865. ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: diblock copolymers * amphiphilic copolymers * light scattering * micellization
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.097, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004966
   
   
 6. 6.
  0315912 - ÚMCH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Filippov, Sergey K. - Lezov, A. V. - Sergeeva, O. Yu. - Olifirenko, A. S. - Lesnichin, S. B. - Domnina, N. S. - Komarova, E. A. - Almgren, M. - Karlsson, G. - Štěpánek, Petr
  Aggregation of dextran hydrophobically modified by sterically-hindered phenols in aqueous solutions: Aggregates vs. single molecules.
  [Agregace dextranu hydrofobně modifikováneho stericky chráněnými fenoly ve vodných roztocích: Agregace nebo jednotlivé molekuly.]
  European Polymer Journal. Roč. 44, č. 10 (2008), s. 3361-3369. ISSN 0014-3057. E-ISSN 1873-1945
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hydrophobically modified dextran * sterically-hindered phenol * antioxidants
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.143, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004895
   
   
 7. 7.
  0312024 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Filippov, Sergey K. - Hrubý, Martin - Koňák, Čestmír - Macková, Hana - Špírková, Milena - Štěpánek, Petr
  Novel pH-responsive nanoparticles.
  [Nové pH-responsivní nanočástice.]
  Langmuir. Roč. 24, č. 17 (2008), s. 9295-9301. ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100500501; GA AV ČR IAA4050403; GA AV ČR IAA400480616; GA ČR GESON/06/E005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: nanoparticles * DLS * AFM * SANS
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.097, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004740
   
   
 8. 8.
  0311068 - ÚMCH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Netopilík, Miloš - Podešva, Jiří - Lokaj, Jan - Kratochvíl, Pavel
  Number-average molecular weight of branched polymers from SEC with viscosity detection and universal calibration.
  [Určení číselného středu molekulové hmotnosti větvených polymerů rozměrově vylučovací chromatografií s viskozitní detekcí z univerzální kalibrace.]
  Polymer International. Roč. 57, č. 10 (2008), s. 1152-1158. ISSN 0959-8103. E-ISSN 1097-0126
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050403; GA AV ČR IAA400500703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: size-exclusion chromatography * triple detection * viscometric detection
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.029, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004718
   
   
 9. 9.
  0311010 - ÚFCH JH 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Jurkiewicz, Piotr - Koňák, Čestmír - Šubr, Vladimír - Hof, Martin - Štěpánek, Petr - Ulbrich, Karel
  Investigation of nanoparticle coating by fluorescence correlation spectroscopy.
  [Výzkum nanočástic ve fluorescenční korelační spektroskopii.]
  Macromolecular Chemistry and Physics. Roč. 209, č. 14 (2008), s. 1447-1453. ISSN 1022-1352. E-ISSN 1521-3935
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100500501; GA AV ČR IAA4050403; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: coatings * drug delivery systems * fluorescence * light scattering
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.202, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162733
   
   
 10. 10.
  0309529 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Koňák, Čestmír - Šubr, Vladimír - Kostka, Libor - Štěpánek, Petr - Ulbrich, Karel - Schlaad, H.
  Coating of vesicles with hydrophilic reactive polymers.
  [Pokrytí vesiklů hydrofilními reaktivními polymery.]
  Langmuir. Roč. 24, č. 14 (2008), s. 7092-7098. ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR IAA4050403; GA AV ČR IAA100500501; GA ČR GESON/06/E005
  GRANT EU: European Commission(XE) 512087 - GIANT
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: vesicles * surface coating * reactive multivalent hydrophilic N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.097, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004666
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.