Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0411441 - UTIA-B 20050171 RIV ES eng J - Článek v odborném periodiku
  Vajda, Igor - Veselý, Arnošt - Zvárová, Jana
  On the amount of information resulting from empirical and theoretical knowledge.
  [O množství informace obsažené v teoretické a empirické znalosti.]
  Revista Mathématica Complutense. Roč. 18, č. 2 (2005), s. 275-283. ISSN 1139-1138
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107; GA MŠk 1M0572
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: ontology * knowledge area * empirical knowledge * amount of information
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131522
   
 2. 2.
  0405449 - UIVT-O 330824 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hanzlíček, Petr - Špidlen, Josef - Heroutová, Helena - Nagy, Miroslav
  User Interface of MUDR Electronic Health Record.
  [Uživatelské rozhraní elektronického zdravotního záznamu MUDR.]
  International Journal of Medical Informatics. Roč. 74, - (2005), s. 221-227. ISSN 1386-5056
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: electronic health record * user interface * data entry * knowledge base
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 1.374, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125613
   
 3. 3.
  0405430 - UIVT-O 330802 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Přečková, Petra
  Terminologický slovník 14.
  [Terminological Glossary 14.]
  Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika. Roč. 35, - (2004), s. 175-176. ISSN 0301-5491
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Klíčová slova: biomedical engineering * informatics * medicine
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125598
   
 4. 4.
  0405410 - UIVT-O 330782 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Peleška, J.
  Špatně léčená hypertenze.
  [Poor Therapy of Hypertension.]
  Kazuistiky v diabetologii. Roč. 2, č. 4 (2004), s. 33-36. ISSN 1214-231X
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Klíčová slova: control of hypertension * drug therapy effectiveness * selection of drugs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125579
   
 5. 5.
  0405103 - UIVT-O 20030085 RIV CZ cze, eng J - Článek v odborném periodiku
  Přečková, Petra
  Terminologický slovník 8.
  [Terminological Glossary 8.]
  Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika. Roč. 34, č. 4 (2003), s. 159-160. ISSN 0301-5491
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Klíčová slova: biomedical engineering * informatics * medicine
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125307
   
 6. 6.
  0405045 - UIVT-O 20030072 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Reissigová, Jindra - Tomečková, Marie
  Intervence rizikových faktorů aterosklerózy a kardiovaskulární úmrtnost. 20letá primárně preventivní studie z pohledu statistika.
  [Intervention of the Risk Factors of Atherosclerosis and Cardiovascular Mortality. A 20-year Primary Prevention Study from a Statistician's Point of View.]
  Cor et Vasa. Roč. 45, - (2003), s. 249-255. ISSN 0010-8650
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Klíčová slova: primary prevention study * longitudinal study * risk factors * atherosclerosis * mortality * cardiovascular disease
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125265
   
 7. 7.
  0405043 - UIVT-O 20030186 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Semecký, Jiří - Zvárová, Jana
  Možnosti regulární analýzy lékařských zpráv. Possibilities of Regular Analysis of Medical Reports.
  Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika. Roč. 34, č. 3 (2003), s. 91-96. ISSN 0301-5491
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Klíčová slova: regular grammars * semantic analysis * medical report
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125263
   
 8. 8.
  0405042 - UIVT-O 20030071 RIV CZ cze, eng J - Článek v odborném periodiku
  Přečková, Petra
  Terminologický slovník 7.
  [Terminological Glossary 7.]
  Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika. Roč. 34, č. 3 (2003), s. 123-124. ISSN 0301-5491
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Klíčová slova: biomedical engineering * informatics * medicine
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125262
   
 9. 9.
  0405041 - UIVT-O 20030070 RIV CZ cze, eng J - Článek v odborném periodiku
  Přečková, Petra
  Terminologický slovník 6.
  [Terminological Glossary 6.]
  Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika. Roč. 34, č. 2 (2003), s. 83-84. ISSN 0301-5491
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Klíčová slova: biomedical engineering * informatics * medicine
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125261
   
 10. 10.
  0405040 - UIVT-O 20030069 RIV CZ cze, eng J - Článek v odborném periodiku
  Přečková, Petra
  Terminologický slovník 5.
  [Terminological Glossary 5.]
  Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika. Roč. 34, č. 1 (2003), s. 43-44. ISSN 0301-5491
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Klíčová slova: biomedical engineering * informatics * medicine
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125260