Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0108179 - UACH-T 20043065 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovanda, F. - Dobešová, J. - Rojka, T. - Grygar, Tomáš
  Mixed oxides prepared by thermal decomposition of Co and Mn containing layered double hydroxides.
  [Smíšené oxidy připravené tepelným rozkladem vrstevnatých hydroxidů obsahujících Co a Mn.]
  SSC 2004. Praha: UACH AV ČR, 2004, s. 99. ISBN 80-239-2480-X.
  [Solid State Chemistry /6./. Praha (CZ), 13.09.2004-17.09.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA106/02/0523; GA ČR GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: metal oxides
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015317
   
   
 2. 2.
  0105017 - UCHP-M 20040271 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čuba, Pavel - Kovanda, F. - Hilaire, L. - Jirátová, Květa
  Properties and Combustion Activity of Hydrotalcite-like Compounds Calcined at Various Temperatures.
  [Vlastnosti a spalovací aktivita sloučenin typu hydrotalcitu kalcinovaných při různých teplotách.]
  Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, 2004, s. 39-40.
  [Symposium on Catalysis /36./. Praha (CZ), 08.11.2004-09.11.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA106/02/0523; GA ČR GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: combustion activity * hydrodynamic interactions * temperature
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012270
   
   
 3. 3.
  0104952 - UCHP-M 20040206 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čuba, Pavel - Kovanda, F. - Hilaire, L. - Jirátová, Květa
  Properties and Combustion Activity of Hydrotalcite-Like Compounds Calcined at Various Temperatures.
  Summaries 5. Praha: Process Engineering Publisher, 2004, s. 1826. ISBN 80-86059-40-5.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 /16./. Praha (CZ), 22.08.2004-26.08.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA106/02/0523; GA ČR GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: combustion * hydrotalcite
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012211
   
   
 4. 4.
  0096137 - UCHP-M 20080006 RIV FI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Kovanda, F. - Klempa, Jan - Jirátová, Květa
  Modification of Ni-Mg-Mn and Co-Mn-Al Layered Double Hydroxides with Pt, Pd or La and Application of Related Mixed Oxides in VOC Total Oxidation.
  [Modifikace Ni-Mg-Mn a Co-Mn-Al LDH sloučeninami Pt, Pd nebo La a aplikace vzniklých směsných oxidů při totální oxidaci VOC.]
  Abstracts. -: -, 2007, P13-61.
  [EuropaCat VIII. Turku/Aho (FI), 26.08.2007-31.08.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: voc oxidation * calcined ldhs * promotors
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155573
   
   
 5. 5.
  0055272 - UCHP-M 20060262 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Calcined Layered Double Hydroxides as Catalysts for Total Oxidation of VOC: Effect of Precursor Crystallinity.
  [Kalcinované Ni-Al hydrotalcity jako katalyzátory pro totalní oxidaci VOC; vliv hydrotermálního zpracování prekurzorů.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2006 - (Štefuca, V.; Markoš, J.), s. 254. ISBN 80-227-2409-2.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /33./. Tatranské Matliare (SK), 22.05.2006-26.05.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: VOC oxidation * LDH * hydrothermal treatment
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143073
   
   
 6. 6.
  0055188 - UCHP-M 20060195 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Effect of LDHs Crystallinity on Catalyst Properties and Activity in Total Oxidation of VOC.
  [Vliv LDH Krystalinity na vlastnosti a aktivitu katalyzátorů pro totální oxidaci VOC.]
  Proceedings.. Szeged: Hungarian Zeolite Association, 2006 - (Pálinkó, I.), s. 102-107. ISBN 963-06-0138-9.
  [Pannonian International Catalysis Symposium /8./. Szeged (HU), 03.07.2006-07.07.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: LDHs crystallinity * VOC oxidation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143004
   
   
 7. 7.
  0055179 - UCHP-M 20060190 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Balabánová, Jana - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Modification of NiMgMn Mixed Oxides with Noble Metals and Their Effect on Physical and Catalytic Properties in VOC Total Oxidation.
  [Modifikace NiMgMn směsných oxidů vzácnými kovy a jejich fyzikální a katalitické vlastnosti při totální oxidaci VOC.]
  Book of Abstracts. Praha: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, ASCR, 2006, s. 51-52.
  [Symposium on Catalysis /38./. Prague (CZ), 06.11.2006-07.11.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: VOC oxidation * mixed oxides * noble metals
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142997
   
   
 8. 8.
  0028769 - UCHP-M 20050223 RIV BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Balabánová, Jana - Jirátová, Květa - Kovanda, F.
  Properties and Activity of Calcined Co(Mg)Al(Mn) Hydrotalcite-like Precursors in Total Oxidation of VOC.
  [Vlastnosti a aktivita kalcinovaných Co(Mg)Al(Mn) hydrotalcitů v totální oxidaci VOC.]
  Proceedings. -: -, 2005, s. 199-200.
  [International Course New Trends in Catalysis. Brussels (BE), 11.10.2005-13.10.2005]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: hydrotalcites * mixed oxides * voc
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118680
   
   
 9. 9.
  0028712 - UCHP-M 20050167 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jirátová, Květa - Rymeš, J. - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Bohmová, Vlasta
  Pt/TiO2 Catalyst in Total Oxidation of VOC.
  [Pt/TiO2 katalyzátor pro totální oxidaci VOC.]
  Proceedings. Rende: Centro Editoriale e Librario, 2005 - (Giordano, G.), s. 59-62. ISBN 88-7458-032-0.
  [Joint with 1st Czech-Italian Workshop on Catalysis and Zeolites. Camigliatello Silano (IT), 26.06.2005-30.06.2005]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: catalysts preparation * organic compounds * microemulsion
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118628
   
   
 10. 10.
  0028658 - UCHP-M 20050122 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Balabánová, Jana - Jirátová, Květa - Valášková, M.
  Catalytic Decomposition of N2O over Co-Mn-Al Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Precursors with Different Mn/Al Ratio.
  [Katalytický rozklad N2O na Co-Mn-Al katalyzátorech připravených z hydrotalcitů s různým Mn/Al poměrem.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005 - (Markroš, J.; Štefuca, V.), s. 107. ISBN 80-227-2224-3.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /32./. Tatranské Matliare (SK), 23.05.2005-27.05.2005]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nitrous oxide * catalytic decomposition * layered double hydroxides
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118577