Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0105067 - UCHP-M 20040321 HU eng A - Abstrakt
  Kovanda, F. - Rojka, T. - Jirátová, Květa - Obalová, L.
  Effect of the Ni-Al Hydrotalcite-like Precursor Hydrothermal Treatment on the Properties of the Related Mixed Oxide Catalyst.
  Abstracts Series. Vol. 4. 2004. s. 59.
  [Mid-European Clay Conference /2./. 20.09.2004-24.09.2004, Miskolc]
  Grant CEP: GA ČR GA106/02/0523; GA ČR GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: NiAl hydrotalcite * hydrothermal treatment
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012320
   
   
 2. 2.
  0105047 - UCHP-M 20040301 FR eng A - Abstrakt
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Valášková, M. - Kovanda, F. - Bastl, Zdeněk
  The Actvity and Stability of Calcined Hydrotalcite-like Compounds in N2O Decomposition.
  Book of Abstracts. Vol. 1. Paris, 2004. s. 314.
  [International Congress on Catalysis /13./. 11.07.2004-16.07.2004, Paris]
  Grant CEP: GA ČR GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: N2O decomposition * hydrotalcite-like compounds
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012300
   
   
 3. 3.
  0104903 - UCHP-M 20040157 CZ eng A - Abstrakt
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Pacultová, K. - Lacný, Z. - Mikulová, Z.
  Co-Containing Mixed Oxides and Their Activity in Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide.
  Summaries 1. Praha: Process Engineering Publisher, 2004. s. 332. ISBN 80-86059-40-5.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 /16./. 22.08.2004-26.08.2004, Praha]
  Grant CEP: GA ČR GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: catalytic decomposition * mixed oxides
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012162
   
   
 4. 4.
  0104889 - UCHP-M 20040143 CZ eng A - Abstrakt
  Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Hilaire, L. - Pitchon, V.
  Calcined NI(Cu)MgMn Hydrotalcite-Like Compounds as Active Catalysts for VOC Combustion.
  Book of Abstracts. 2004 - (Sobalík, Z.). s. 67
  [Pannonian International Symposium on Catalysis /7./. 12.09.2004-16.09.2004, Srní]
  Grant CEP: GA ČR GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: catalysts * VOC * combustion
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012148
   
   
 5. 5.
  0055278 - UCHP-M 20060267 CZ eng A - Abstrakt
  Mikulová, Zuzana - Balabánová, Jana - Boehmová, Vlasta - Jirátová, Květa
  Deactivation of Supported Pt/Al2O3 and CuMn/Al2O3 Catalysts Used in Total Oxidation of VOC.
  [Deaktivace nosičových Pt/Al2O3 a CuMn/Al2O3 katalyzátorů pro úplnou oxidaci VOC.]
  Summaries 5.. Praha: Process Engineering Publisher, 2006. s. 1647. ISBN 80-86059-45-6.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006 /17./. 27.08.2006-31.08.2006, Praha]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: volatile organic compounds * air pollution * oxidation of VOC
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143078
   
   
 6. 6.
  0055176 - UCHP-M 20060187 PL eng A - Abstrakt
  Mikulová, Zuzana - Balabánová, Jana - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Calcined NiMgMn LDH Modified with Noble Metals in Total Oxidation of Toluene.
  [Kalcinované NiMgMn LDH modifikované vzácnými kovy pro totální oxidaci toluenu.]
  Science Programme and Book of Abstracts.. -: pielaszek research., 2006. s. 70. ISBN 83-89585-09-X.
  [E-MRS 2006 Fall Meeting. 04.09.2006-08.09.2006, Warsaw]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: VOC oxidation * mixed oxides * noble metals
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142995
   
   
 7. 7.
  0055174 - UCHP-M 20060186 CZ eng A - Abstrakt
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Pacultová, K. - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F.
  Peformance of Nanostructured Co-Mo-Al Spinel-Type Oxide Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Precursors in the Catalytic Decomposition of N2O.
  [Účinnost nanostrukturních Co-Mn-Al oxidických katalyzátorů připravených z prekursorů typu hydrotalcitu v katalytickém rozkladu N2O.]
  Book of Abstracts. -: -, 2006. s. P29.
  [CONCORDE Conference Catalytic Nano-Oxides Research and Development in Europe: Present and Future. 17.05.2006-19.05.2006, Seville]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA105/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: Co-Mn-Al spinel * N2O decomposition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142994
   
   
 8. 8.
  0028719 - UCHP-M 20050175 SK cze A - Abstrakt
  Kovanda, F. - Rojka, T. - Jirátová, Květa - Obalová, L. - Grygar, Tomáš
  Směsné oxidy připravené tepelným rozkladem Co-Mn-Al hydrotalcitů a jejich katalytické vlastnosti.
  [Mixed Oxides Prepared from Co-Mn-Al Hydrotalcite-like Compounds by Calcination and Their Catalytic Properties.]
  ChemZi. Roč. 1, - (2005), s. 81. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemických spoločností /57./. 04.09.2005-08.09.2005, Tatranské Matliare]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: hydrotalcites * layered-double hydroxides * Co-Mn-Al mixed oxides
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118635
   
   
 9. 9.
  0028713 - UCHP-M 20050168 DE eng A - Abstrakt
  Čuba, Pavel - Kovanda, F. - Hilaire, L. - Jirátová, Květa
  Properties and Oxidation Activity of the Calcined Mn-Containing Hydrotalcite-like Compounds.
  Programme/Book of Abstracts. -: DECHEMA e.V, 2005. s. 231.
  [International Conference on Environmental Catalysis /4./. 05.06.2005-08.06.2005, Heidelberg]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: oxidation activity * catalysts * decomposition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118629
   
   
 10. 10.
  0028701 - UCHP-M 20050159 BG eng A - Abstrakt
  Mikulová, Zuzana - Balabánová, Jana - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Properties and Activity of Calcined Co(Mg)Al(Mn) Hydrotalcite-like Precursors in Total Oxidation of VOC.
  Book of Abstracts. -: -, 2005. 291 /P9-50/.
  [European Congress on Catalysis EUROPACAT-VII /7./. 28.08.2005-01.09.2005, Sofia]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: hydrotalcite * VOC * total oxidation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118618