Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0089235 - MBÚ 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šírová, Milada - Strohalm, Jiří - Šubr, Vladimír - Plocová, Daniela - Rossmann, Pavel - Mrkvan, Tomáš - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Treatment with HPMA copolymer-based doxorubicin conjugate containing human immunoglobulin induces long-lasting systemic anti-tumour immunity in mice.
  [Léčba konjugátem na bázi HPMA kopolymeru, který obsahuje doxorubicin a lidský imunoglobulin, indukuje u myší dlouhodobou systémovou protinádorovou imunitu.]
  Cancer Immunology and Immunotherapy. Roč. 56, - (2007), s. 35-47. ISSN 0340-7004. E-ISSN 1432-0851
  Grant CEP: GA MŠk 1M0505; GA ČR GA305/05/2268
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: targered tumour therapy * hpma * human immunoglobulin
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.728, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150506

             
   
   
 2. 2.
  0088907 - MBÚ 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovář, Lubomír - Strohalm, Jiří - Chytil, Petr - Mrkvan, Tomáš - Kovář, Marek - Hovorka, Ondřej - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  The Same Drug but a Different Mechanism of Action: Comparison of Free Doxorubicin with Two Different N-(2-Hydroxypropyl)methacrylamide Copolymer-Bound Doxorubicin Conjugates in EL-4 Cancer Cell Line.
  [Stejné léčivo ale jiný mechanizmus účinku: Srovnání volného doxorubicinu se dvěmi různými konjugáty s doxorubicinem navázaným k N-(2-Hydroxypropyl)methacrylamidu u nádorové linie EL-4.]
  Bioconjugate Chemistry. Roč. 18, - (2007), s. 894-902. ISSN 1043-1802. E-ISSN 1520-4812
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268; GA ČR GD310/03/H147; GA MŠk 1M0505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: doxorubicin * hpma * conjugate
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.384, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150285

             
   
   
 3. 3.
  0084816 - MBÚ 2008 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Říhová, Blanka
  Biocompatibility and immunocompatibility of water-soluble polymers based on HPMA.
  [Biokompatibilita a imunokompatibilita vodorozpustných polymerů na bázi HPMA.]
  Composites Part B-Engineering. Roč. 38, - (2007), s. 386-397. ISSN 1359-8368. E-ISSN 1879-1069
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268; GA MŠk 1M0505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: nano-structures * chemical properties * hpma
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.311, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147469

             
   
   
 4. 4.
  0049876 - MBÚ 2007 RIV SIGLE GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hovorka, Ondřej - Etrych, Tomáš - Šubr, Vladimír - Strohalm, Jiří - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  HPMA based macromolecular therapeutics: Internalization, intracellular pathway and cell death depend on the character of covalent bond between the drug and the peptidic spacer and also on spacer composition.
  [Makromolekulární terapeutika na bázi HPMA: internalizace, intracelulární osud a buněčná smrt závisí na charakteru kovaletní vazby mezi léčivem a peptidickou spojkou a na složení této spojky.]
  Journal of Drug Targeting. Roč. 14, č. 6 (2006), s. 391-403. ISSN 1061-186X. E-ISSN 1029-2330
  Grant CEP: GA ČR GP305/04/P004; GA ČR GA305/05/2268; GA MŠk 1M0505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hpma * intracellular transport * polymeric conjugates
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.699, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0140153

             
   
   
 5. 5.
  0044083 - ÚMCH 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel
  Synthesis and properties of new N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymers containing thiazolidine-2-thione reactive groups.
  [Syntéza a vlastnosti nových N-(2-hydroxypropyl)methakrylátových) kopolymerů obsahujících thiazolidin-2-thion reaktivní skupiny.]
  Reactive and Functional Polymers. Roč. 66, č. 12 (2006), s. 1525-1538. ISSN 1381-5148. E-ISSN 1873-166X
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268; GA AV ČR IBS5020101; GA AV ČR IAA4050201
  Grant ostatní: EU(XE) QLK 6 C–2000– 00280
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] * thiazolidine-2-thione reactive groups * reactive polymers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.561, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003711

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.