Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0325272 - MBÚ 2009 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovář, Lubomír - Etrych, Tomáš - Šubr, Vladimír - Strohalm, Jiří - Sklenář, Jan - Chytil, Petr - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Surface Membrane Glycosylation and Cell Death Affected by Free or N-(2-hydroxypropyl) Methacrylamide Bound Doxorubicin in EL-4 Cells.
  [Glykosylace povrchové membrány a buněčná smrt indukovaná volným nebo HPMA vázaným doxorubicinem.]
  Meeting of the International Society of Oncology and BioMarkers /36./. Basel: KARGER, 2008, s. 58-58. ISSN 1010-4283.
  [Meeting of the International Society of Oncology and BioMarkers /36./. Tokyo (JP), 05.10.2008-09.10.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: doxorubicin * hpla * glycoprotein
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172753

             
   
   
 2. 2.
  0308360 - MBÚ 2008 RIV SIGLE IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šírová, Milada - Mrkvan, Tomáš - Hovorka, Ondřej - Rossmann, Pavel - Strohalm, Jiří - Šubr, Vladimír - Plocová, Daniela - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Immunostimulatory effect of HPMA-based polymeric conjugate in tumour treatment.
  [Imunostimulační efekt polymerního konjugátu na bázi HPMA při léčbě nádorů.]
  International conference of tumor microenvironment:: Progression, therapy and prevention /4./. Florencie: Springer, 2007, s. 51-51.
  [International conference of tumor microenvironment:: Progression, therapy and prevention /4./. Florencie (IT), 06.03.2007-10.03.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: tumour * doxorubicin
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160866

             
   
   
 3. 3.
  0306489 - MBÚ 2008 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bouček, Jan - Mrkvan, Tomáš - Hovorka, Ondřej - Strohalm, Jiří - Plocová, Daniela - Šubr, Vladimír - Betka, J. - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Anti-EGFR targeted polymeric conjugates and mechanism of their internalization.
  [Anti-EGFR směrující polymerní konjugáty a mechanismus její internalizace.]
  Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007 /35./. London: Karger, 2007, s. 84-84. ISSN 1010-4283.
  [Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007 /35./. Prague (CZ), 15.09.2007-19.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GD310/03/H147; GA ČR GA305/05/2268
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conjugate * doxorubicin * egfr monoclonal antibody
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159501

             
   
   
 4. 4.
  0099668 - MBÚ 2008 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovář, Lubomír - Etrych, Tomáš - Šubr, Vladimír - Strohalm, Jiří - Sklenář, Jan - Chytil, Petr - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  The impact of free or N-(2-hydroxypropyl)methacrilamide (HPMA) bound doxorubicin on surface membrane glycosylation: the possible role of CD43.
  [Vliv volného nebo na N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) vázaného doxorubicinu na glykosylaci plazmatické membrány: pravděpodobný vliv CD43.]
  Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society /34./. California: Springer, 2007, s. 1-2.
  [Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society /34./. Long Beach (US), 07.07.2007-11.07.2007]
  Grant CEP: GA ČR GP305/07/P172; GA ČR GA305/05/2268
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: doxorubicin
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158216

             
   
   
 5. 5.
  0099643 - MBÚ 2008 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovář, Lubomír - Etrych, Tomáš - Šubr, Vladimír - Strohalm, Jiří - Sklenář, Jan - Chytil, Petr - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Surface membrane glycosylation of EL-4 cells: the impact of free or N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) bound doxorubicin.
  [Glykosylace povrchové membrány EL-4 buněk: vliv volného nebo N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) vázaného doxorubicinu.]
  International Workshop on Drug Delivery Systems /5./. Praha: Springer, 2007, s. 27-27.
  [International Workshop on Drug Delivery Systems /5./. Třeštˇ (CZ), 15.05.2007-18.5.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: doxorubicin
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158196

             
   
   
 6. 6.
  0099638 - MBÚ 2008 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Říhová, Blanka - Strohalm, Jiří - Šírová, Milada - Etrych, Tomáš - Mrkvan, Tomáš - Šubr, Vladimír - Plocová, Daniela - Kovář, Marek - Ulbrich, Karel
  Immunostimulatory/immunoprotective effects of macromolecular anticancer therapeutics.
  [Imunostimulační a imunoprotektivní vlastnosti makromolekulárních protinádorových léčiv.]
  Journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine. Praha: Karger, 2007, s. 33-33.
  [Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007 /35./. Prague (CZ), 15.09.2007-19.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: doxorubicin
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158192

             
   
   
 7. 7.
  0099433 - MBÚ 2008 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Říhová, Blanka - Hovorka, Ondřej - Etrych, Tomáš - Šubr, Vladimír - Strohalm, Jiří - Ulbrich, Karel
  Polymer-based cytostatic drugs induce either apoptotic or necrotic cell death depending on the drug bonding.
  [Na polymer navázaná polymerní léčiva spouští buď apoptotickou nebo nekrotickou smrt buně v závislosti na vazbě léčiva.]
  European Conference on Chemistry for Life Sciences /2./. Wroclaw: University of Wroclaw, 2007, s. 72-72.
  [European Conference on Chemistry for Life Sciences /2./. Wroclaw (PL), 04.09.2007-08.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268; GA MŠk 1M0505; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conjugates * doxorubicin
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158040

             
   
   
 8. 8.
  0099370 - MBÚ 2008 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovář, Lubomír - Etrych, Tomáš - Šubr, Vladimír - Strohalm, Jiří - Sklenář, Jan - Chytil, Petr - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  FREE AND N-(2-HYDROXYPROPYL)METHACRYLAMIDE (HPMA) BOUND DOXORUBICIN: DIFFERENCES IN GLYCOSYLATION OF EL-4 CELL SURFACE MEMBRANE.
  [VOLNÝ A NA N-(2-HYDROXYPROPYL)METHACRYLAMIDE (HPMA) NAVÁZANÝ DOXORUBICIN: VLIV NA GLYKOSYLACI POVRCHU BUNĚK EL-4.]
  2007. In: Tumor Biology. ISSN 1010-4283. E-ISSN 1423-0380.
  [Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007 /35./. Prague (CZ), 15.09.2007-19.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: el-4 cell line
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158008

             
   
   
 9. 9.
  0099360 - MBÚ 2008 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Říhová, Blanka - Strohalm, Jiří - Hovorka, Ondřej - Etrych, Tomáš - Mrkvan, Tomáš - Plocová, Daniela - Bouček, Jan - Chytil, Petr - Šubr, Vladimír - Pola, Robert - Ulbrich, Karel
  Relationship between the structure of polymeric drugs and their accumulation and intracellular trafficking. What do we know abot it?
  [Vztah mezi strukturou polymerních léčiv a jejich akumulací a intracelulární distribucí. Co o tom opravdu víme?]
  Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society /34./. California: Springer, 2007, s. 96-97.
  [Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society /34./. Long Beach (US), 07.07.2007-11.07.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymeric drugs
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158003

             
   
   
 10. 10.
  0082833 - MBÚ 2007 RIV SIGLE CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovář, Lubomír - Strohalm, Jiří - Chytil, Petr - Plocová, Daniela - Mrkvan, Tomáš - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  The effects of N-(hydroxypropyl)metha-crylamide copolymer containing doxorubicin on mitogen-activated protein kinases signalling pathways.
  [Vliv N-(2-hydroxypropyl)methacrylamidového kopolymeru obsahujícího doxorubicin na mitogenem aktivované protein kinázové signalizační dráhy.]
  Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation /40./. Prague: Verlag, 2006, s. 55-55.
  [Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation /40./. Prague (CZ), 15.03.2006-18.03.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/2268
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: mitogen * protein kinases
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146285

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.