Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0044516 - FGÚ 2007 RU eng A - Abstrakt
  Kolář, František - Neckář, Jan - Břeh, J. - Balková, P. - Novák, F. - Nováková, O. - Ošťádal, Bohuslav - Herget, J.
  Molecular mechanism of cardioprotection by chronic intermittent hypoxia.
  [Molekulární mechanizmy kardioprotektivního působení intermitentní výškové hypoxie.]
  Proceedings. Moscow, 2006. s. 146-147.
  [World Congress of the International Society for Adaptive Medicine (ISAM) /8./. 21.06.2006-24.06.2006, Moscow]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chronic hypoxia * heart * protection
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137276

             
   
   
 2. 2.
  0044512 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Balková, P. - Nováková, O. - Ježková, J. - Neckář, Jan - Břeh, J. - Staňková, B. - Novák, F. - Ošťádal, Bohuslav - Kolář, František
  Effect of N-acetylcysteine on myocardial infarct size, PKC expression and phospholipid composition in rats adapted to chronic hypoxia.
  [Vliv N-acetylcysteinu na velikost infarktu, expresí proteinkinázy C a fosfolipidové složení v myokardu potkana adptovaného na chronickou hypoxii.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 14P-14P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: GA UK(CZ) 153/2005/B-Bio
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chronic hypoxia * myocardium * oxidative stress
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137273

             
   
   
 3. 3.
  0044508 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Hlaváčková, M. - Nováková, O. - Neckář, Jan - Kolář, František - Ošťádal, Bohuslav - Musters, R.J.P. - Novák, F.
  Effect of chronic hypoxia on subcellular localisation on PKC in rat myocardium.
  [Vliv chronické hypoxie na subcelulární distribuci protein kinázy C v myokardu potkana.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 22P-22P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: GA UK(CZ) 110/2005/C
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chronic hypoxia * myocardium * proteinkinase C
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137270

             
   
   
 4. 4.
  0044505 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Ravingerová, T. - Matejíková, J. - Strnisková, M. - Neckář, Jan - Andelová, E. - Barančík, M. - Kolář, František
  Activation of PI3-Kinase/Akt pathway protects rat heart against infarction, but is not involved in the antiarrhythmic effect of ischemic preconditioning.
  [Aktivace PI3/Akt kinázové signální dráhy snižuje velikost infarktu, ale neuplatňuje se v antiarytmickém působení ischemického preconditioningu.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 40P-40P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: VEGA(SK) 2/6170/26; VEGA(SK) 2/5110/25; APVT(SK) 51-027404; ŠPVV(SK) SP51/0280900/0280901; ŠPVV(SK) SP51/028000/0280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chronic hypoxia * preconditioning * cell signalling
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137267

             
   
   
 5. 5.
  0044499 - FGÚ 2007 GB eng A - Abstrakt
  Balková, P. - Nováková, O. - Novák, F. - Neckář, Jan - Milerová, Marie - Kolář, František
  Activity of MnSOD in chronically hypoxic rat heart: Effect of N-acetylcysteine.
  [Aktivita MN-SOD v chronicky hypoxickém myokardu potkana: Účinek N-acetylcysteinu.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 40, č. 6 (2006), s. 930-931. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [Annual Scientific Meeting of the European Section of the International Society for Heart Research /26./. 14.06.2006-17.06.2006, Manchester]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: GA UK(CZ) 153/2005/B
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: heart * chronic hypoxia * antioxidant enzyme
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137263

             
   
   
 6. 6.
  0044494 - FGÚ 2007 GB eng A - Abstrakt
  Hlaváčková, M. - Neckář, Jan - Neveliková, L. - Nováková, O. - Kolář, František - Musters, R.J.P. - Novák, F.
  Expression and subcellular redistribution of PKC isoforms in chronically hypoxic rat heart.
  [Exprese a subcelulární distribuce izoforem protein kinázy C v myokardu chronicky hypoxických potkanů.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 40, č. 6 (2006), s. 930-930. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [Annual Scientific Meeting of the European Section of the International Society for Heart Research /26./. 14.06.2006-17.06.2006, Manchester]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: GA UK(CZ) 110/2005/C
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chronic hypoxia * heart * protein kinase C
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137259

             
   
   
 7. 7.
  0044490 - FGÚ 2007 GB eng A - Abstrakt
  Ravingerová, T. - Matejíková, J. - Strnisková, M. - Neckář, Jan - Andelová, E. - Barančík, M. - Kolář, František
  Differential effects of PI3K/Akt inhibition on myocardial infarction and arrhythmias in the rat heart.
  [Odlišný účinek inhibice PI3K/Akt signální dráhy na velikost infarktu a komorové ischemické arytmie myokardu potkana.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 40, č. 6 (2006), s. 978-978. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [Annual Scientific Meeting of the European Section of the International Society for Heart Research /26./. 14.06.2006-17.06.2006, Manchester]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: VEGA(SK) 2/5110/25; VEGA(SK) 2/6170/26; APVT(SK) 51-027404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: ischemia * protection * cell signalling
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137255

             
   
   
 8. 8.
  0044446 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Hlaváčková, M. - Nováková, O. - Neckář, Jan - Kolář, František - Ošťádal, Bohuslav - Musters, R.J.P. - Novák, F.
  Effect of chronic hypoxia on subcellular localisation of PKC in rat myocardium.
  [Vliv chronické hypoxie na subcelulární lokalizaci protein kinázy C v myocardu chronicky hypoxického potkana.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 22P-22P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: GA UK(CZ) 110/2005/C
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: heart * chronic hypoxia * protein kinase C
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137222

             
   
   
 9. 9.
  0044440 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Balková, P. - Nováková, O. - Ježková, J. - Neckář, Jan - Břeh, J. - Staňková, B. - Novák, F. - Ošťádal, Bohuslav - Kolář, František
  Effect of N-acetylcysteine on myocardial infarct size, PKC expression and phospholipid composition in rats adapted to chronic hypoxia.
  [Vliv N-acetylcysteinu na velikost infarktu, expresí protein kinázy C a složení membránových fosfolipidů v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 14P-14P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: GA UK(CZ) 153/2005/B
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: heart * oxidative stress * chronic hypoxia
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137216

             
   
   
 10. 10.
  0044435 - FGÚ 2007 CA eng A - Abstrakt
  Ravingerová, T. - Matejíková, J. - Neckář, Jan - Andelová, E. - Pancza, D. - Kolář, František
  Differential role of PI3K/Akt pathway in the infarct size limitation and susceptibility to arrhythmias in the rat heart.
  [Odlišná úloha PI3K/Akt signální dráhy v antiarytmickém a infarkt omezujícím účinku protektivních fenoménů u potkana.]
  Experimental and Clinical Cardiology. Roč. 11, č. 3 (2006), s. 258-258. ISSN 1205-6626.
  [International Symposium on Myocardial Cytoprotection: From Basic Science to Clinical Perspectives /5./. 28.09.2006-30.09.2006, Pécs]
  Grant CEP: GA MŠk(CS1) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: VEGA(SK) 2/5110/25; APVT(SK) 51-027404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: heart * cellular signaling * protection
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137212

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.