Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0333085 - SOÚ 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Názory obyvatel na rozdělení Československa.
  [Public opinion on the break-up of Czechoslovakia.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, PO91203.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: the break-up of Czechoslovakia * Public Opinion
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178160
   
 2. 2.
  0331818 - SOÚ 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR.
  [Citizens on Economic Situation of Their Households and on Some Social Conditions in the CR.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, EU91112.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: the economic situation * the Czech Republic * the public opinion
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177232
   
 3. 3.
  0329925 - SOÚ 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Okolnosti ovlivňující dosažení vzdělání.
  [What is educational background influenced by?]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, Or90930.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: education * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175826
   
 4. 4.
  0329920 - SOÚ 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Česká věda z pohledu obyvatel České republiky.
  [Czech citizens on the Czech science.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 10 s. Tiskové zprávy CVVM, Or90923b.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: the Czech science * Public Opinion
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175821
   
 5. 5.
  0329568 - SOÚ 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Důvěra některým institucím veřejného života.
  [Trust To Some Public Institutions.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, PO90922.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: the Public Institutions * the trust
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175569
   
 6. 6.
  0329520 - SOÚ 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2009.
  [Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in September 2009.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, Pi90921.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: the constitutional institutions * the political situation * september
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175530
   
 7. 7.
  0326909 - SOÚ 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
  [Citizens about the presidency to the European Union.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, PM90708.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: the presidency * the European Union * june
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173849
   
 8. 8.
  0326908 - SOÚ 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2009.
  [Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June 2009.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR,v.v.i, 2009. 3 s. Tiskové zprávy CVVM, PI90708.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: the constitutional institutions * the political situation * June
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173848
   
 9. 9.
  0325761 - SOÚ 2009 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Veřejné mínění o interrupci a eutanazii.
  [Public opinion about foeticide and euthanasia.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 4 s. Tiskové zprávy CVVM, OV90601.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Public opinion * foeticide * euthanasia
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173068
   
 10. 10.
  0325628 - SOÚ 2009 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Škodová, Markéta
  Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
  [Citizens about the presidency to the European Union.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, PM90527.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: the presidency to the European Union * Czech * public opinion
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172974