Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektPlovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích
  Název projektuTH02030633
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2017 - 2020
  Příjemce projektu Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Kubečka
  Čtvrtlíková
  Hejzlar
  Muška
  PoznámkaSpolupříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektPřítoková zóna jakožto klíčový faktor formování rybích obsádek údolních nádrží
  Název projektuGA206/02/0520
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2002 - 2004
  Příjemce projektu Hydrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Kubečka
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Článek v novinách
  (1) - Uspořádání konfrence
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektVývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční
  Název projektuTH02030709
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2017 - 2020
  Příjemce projektu Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Muška
  Kubečka
  Tušer
  PoznámkaSpolupříjemce
  Katal.org.CAV
  SouborProjekty
 4. 4.
  Projekt-
  Název projektuIAA6017601
  PoskytovatelGA AV ČR
  (Spolu)řešitel projektu Kubečka
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty