Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektBrownfields - zdroj obnovitelné energie
  Název projektuTA01020366
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2011 - 2014
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (18) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (2) - Patentový dokument
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (4) - Výzkumná zpráva
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektDeposice oxidických katalyzátorů pro oxidaci VOC na tvarovaný nosič a jejich modifikace nanočásticemi drahých kovů
  Název projektuGA104/07/1400
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2007 - 2009
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (16) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (5) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektNové katalytické materiály pro spalování těkavých organických látek a jejich vlastnosti
  Název projektuGA104/04/2116
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2004 - 2006
  Příjemce projektu Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Grygar
  Jirátová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (10) - Abstrakt
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (6) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 4. 4.
  ProjektOdstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné
  Název projektuTA01020336
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2011 - 2013
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Patentový dokument
  (2) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  SouborProjekty
 5. 5.
  ProjektOrganizované materiály pro vysoce selektivní katalytické a separační procesy
  Název projektuGD203/03/H140
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2003 - 2007
  Příjemce projektu Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Wichterlová
  Jirátová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (24) - Abstrakt
  (40) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Dizertace
  (32) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 6. 6.
  ProjektOxidické katalyzátory pro rozklad NO bez použití redukčního činidla
  Název projektuGA18-19519S
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2018 - 2020
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (2) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 7. 7.
  ProjektPokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod
  Název projektuGA17-08389S
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2017 - 2019
  Příjemce projektu Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Jirátová
  PoznámkaSpolupříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (15) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (10) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  SouborProjekty
 8. 8.
  ProjektStrukturované katalyzátory s nízkou koncentrací aktivních komponent určené pro totální oxidaci VOC
  Název projektuGAP106/10/1762
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2010 - 2012
  Příjemce projektu Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Grygar
  Jirátová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (18) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 9. 9.
  ProjektStudium materiálů na bázi hydrotalcitu vhodných pro snížení emisí oxidu dusného , GA
  Název projektuGA106/05/0366
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2005 - 2007
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (11) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 10. 10.
  ProjektVliv chemického a fázového složení materiálu na bázi hydrotalcitu na aktivitu katalyzátoru pro rozklad oxidu dusného
  Název projektuGA106/02/0523
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2002 - 2004
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (3) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  SouborProjekty