Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektDopady znečištění ovzduší na genom novorozenců
  Název projektuGA13-13458S
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2013 - 2016
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  Katal.org.CAV
  Odkazy (15) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektDůsledky znečištění životního prostředí na zdravotní stav populace území Teplice - Program Teplice II
  Název projektuZZ/340/1/97
  PoskytovatelGA MŽP
  Doba řešení1997 - 1999
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (18) - Abstrakt
  (2) - Monografie kniha jako celek
  (26) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (19) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektDůsledky znečištění životního prostředí na zdravotní stav populace území Teplice - Program Teplice II
  Název projektuSI/340/1/97
  PoskytovatelGA MŽP
  Doba řešení1997 - 1999
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (5) - Abstrakt
  (11) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 4. 4.
  ProjektEnvironmentální vlivy na zdraví dětí
  Název projektu1C/5/6/04
  PoskytovatelGA MŽP
  Doba řešení2004 - 2005
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (7) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  SouborProjekty
 5. 5.
  ProjektEuropean Union 6th Framework Program. Project ECNIS
  Název projektuFOOD-CT-2005-513943
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  Katal.org.CAV
  Odkazy (3) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 6. 6.
  ProjektFaktory životního prostředí ve vztahu ke zdraví
  Název projektuSL/5/160/05
  PoskytovatelGA MŽP
  Doba řešení2005 - 2007
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (1) - Dizertace
  (54) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 7. 7.
  ProjektFood Quality and Safety. Project NewGenesis
  Název projektuFOOD-CT-2005-016320
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  Katal.org.CAV
  Odkazy (2) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 8. 8.
  ProjektNové přístupy ke studiu toxicity ovzduší a jejich příspěvek ke stanovení limitních hodnot vybraných polutantů
  Název projektu2B08005
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2008 - 2011
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  Katal.org.CAV
  Odkazy (2) - Dizertace
  (45) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 9. 9.
  ProjektStudium zdravotních důsledků znečištěného ovzduší na Ostravsku s využitím genomiky-AIRGEN
  Název projektuSP/1B3/8/08
  PoskytovatelGA MŽP
  Doba řešení2008 - 2010
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Dizertace
  (54) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 10. 10.
  ProjektVliv environmentálních a genetických faktorů na fertilitu mužů
  Název projektu1QS500390506
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2005 - 2008
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šrám
  PoznámkaKoordinující příjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Dizertace
  (16) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  SouborProjekty