Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektFunkční analýza genu Shooting v Arabidopsis a tabáku
  Název projektuIAA600040612
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2006 - 2008
  Příjemce projektu Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Macháčková
  Brzobohatý
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (6) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektMolekulární základy biologických transformací, komunikací a technologií
  Název projektuKSK5020115
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2001 - 2004
  Příjemce projektu Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pačes
  Míšek
  Macháčková
  Špak
  Říhová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (4) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (44) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Článek v novinách
  (2) - Patentový dokument
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektSignální dráhy u rostlin
  Název projektuLN00A081
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2000 - 2004
  Příjemce projektu Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Macháčková
  Brzobohatý
  Katal.org.CAV
  Odkazy (14) - Abstrakt
  (53) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  SouborProjekty
 4. 4.
  ProjektStruktura, exprese a interakce genomu
  Název projektuKSK5052113
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2001 - 2004
  Příjemce projektu Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, v. v. i.
  Entomologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pačes
  Špak
  Šula
  Říhová
  Macháčková
  Míšek
  Šlotová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (5) - Abstrakt
  (13) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (92) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 5. 5.
  ProjektSystém aktivace transkripce pro studium vztahu mezi metabolizmem a účinkem cytokininů u Arabidopsis a tabáku
  Název projektuIAA5004001
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2000 - 2002
  Příjemce projektu Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Macháčková
  Brzobohatý
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  SouborProjekty