Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektKomplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty
  Název projektuQK21020022
  PoskytovatelGA MZe
  Doba řešení2021 - 2023
  Příjemce projektu Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Cajthaml
  Michalíková
  Semerád
  Pohořelý
  Katal.org.CAV
  Odkazy (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektUtilization of biochar produced from agriculture and forest wastes to remove the residues of Chlorpyrifos and Imidacloprid from agricultural wastewater
  Název projektuASRT-19-03 3333
  Poskytovatel ostatníAV ČR
  Doba řešení2019 - 2020
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pohořelý
  Katal.org.CAV
  SouborProjekty