Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektČasové změny podpovrchové teploty v impaktové struktuře Chicxulub
  Název projektuGA205/06/1181
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2006 - 2008
  Příjemce projektu Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šafanda
  Katal.org.CAV
  Odkazy (4) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektDlouhodobé měření a analýza půdních teplot pod různými typy povrchů
  Název projektuIAA300120603
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2006 - 2010
  Příjemce projektu Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šafanda
  Katal.org.CAV
  Odkazy (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektGeotermální vrtné ověření struktury Litoměřice pro energetické využití
  Název projektu2A-1TP1/043
  PoskytovatelGA MPO
  Doba řešení2006 - 2007
  Příjemce projektu Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šafanda
  Katal.org.CAV
  Odkazy (3) - Výzkumná zpráva
  SouborProjekty
 4. 4.
  ProjektGeotermický výzkum impaktové struktury Chicxulub
  Název projektuGA205/03/0997
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2003 - 2005
  Příjemce projektu Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šafanda
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (3) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 5. 5.
  ProjektKvantifikace výzdvihu a eroze v Západních Karpatech a přilehlém Českém masívu ve vztahu k transportu sedimentů do aktivních sedimentárních pánví
  Název projektuGETOP/08/E014
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2008 - 2011
  Příjemce projektu Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šafanda
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 6. 6.
  ProjektTepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
  Název projektuIAA3012703
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení1997 - 2001
  Příjemce projektu Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šafanda
  Suchý
  Sýkorová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (5) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (18) - Článek v odborném časopise
  (4) - Část monografie
  SouborProjekty
 7. 7.
  ProjektVztah mezi teplotou vzduchu a půdy ve třech různých klimatických oblastech
  Název projektu1P05ME778
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2005 - 2005
  Příjemce projektu Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šafanda
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 8. 8.
  Projekt-
  Název projektuGA205/93/0412
  (Spolu)řešitel projektu Šafanda
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (1) - Článek v novinách
  SouborProjekty
 9. 9.
  Projekt-
  Název projektuGA205/97/0900
  (Spolu)řešitel projektu Šafanda
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (6) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty