Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0539638 - FLÚ 2021 CZ eng R - Recenze
  Pelc, Vojtěch
  [Review].
  [WINKLER, Alexander; SCHAFFENRATH, Florian (eds.).: Neo-Latin and the Vernaculars: Bilingual Interactions in the Early Modern Period. Leiden: Brill, 2019, 255 pp. ISBN 978-90-04-38486-6.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 143, 3/4 (2020), s. 560-563. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin * vernaculars * literary theory * review
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318312
   
 2. 2.
  0535109 - FLÚ 2021 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
  Storchová, Lucie - Voit, Petr - Vaculínová, Marta - Malura, Jan - Kysučan, Lubor - Havelka, Tomáš - Neškudla, Bořek - Slavíková, Marcela - Bok, Václav - Veselá, Lenka - Čepelák, Jiří - Hudíková, Soňa - Jacková, Magdaléna - Dittmann, Robert - Hadravová, Alena - Juríková, Erika - Ekler, Péter - Kolářová, Jana - Frimmová, Eva - Pelc, Vojtěch - Lukšová, Zuzana - Koupil, Ondřej - Podavka, Ondřej - Kopáček, J. - Ševčík, Pavel - Linka, Jan - Daněk, Petr - Hlaváček, Petr
  Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2, The Czech Lands. Part 1, A-L.
  Berlin: De Gruyter, 2020. 782 s. ISBN 978-3-11-064642-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Humanism * Neo-Latin literature * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315558
   
 3. 3.
  0533394 - FLÚ 2021 DE eng M - Část monografie knihy
  Pelc, Vojtěch
  Bavor of Kosmačov, Bohuslav. Genikovsky, Adam. Hubecius, Ioannes. Jičínský, Bohuslav. Kherner, Jan.
  Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2, The Czech Lands. Part 1, A-L. Berlin: De Gruyter, 2020 - (Storchová, L.), s. 164-166, 455-457, 574-578, 608-610, 625-628. ISBN 978-3-11-064642-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Humanism * neo-Latin literature * Slavonic literature * polylingualism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  https://doi.org/10.1515/9783110650181
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311826
   
 4. 4.
  0532729 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pelc, Vojtěch
  Donum poeticum. Oslava mecenáše v básni Jana Campana Vodňanského.
  [Donum poeticum. The Poetical Praise of a Patron by Jan Campanus Vodňanský.]
  Justus et Bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Praha: Filosofia, 2020 - (Podavka, O.), s. 205-224. ISBN 978-80-7007-630-9
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo–Latin poetry * Johannes Campanus Vodňanský * Bohuslav of Michalovice * patronage
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311186
   
 5. 5.
  0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
  Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306312
   
 6. 6.
  0519810 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pelc, Vojtěch
  Vícejazyčnost raného novověku: téma současného výzkumu v neolatinistice.
  [Multilingualism of the Early Modern Period: a Topic for the Current Research in Neo-Latin Studies.]
  Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 911-924. ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: multilingualism * Neo-Latin studies * literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:bb2a7a26-900f-437d-a22b-7acd054eb5c3?article=uuid:302c5690-bc13-46ee-bfe0-ec193a1e620a
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306462
   
 7. 7.
  0503607 - FLÚ 2019 CZ cze R - Recenze
  Pelc, Vojtěch
  [Recenze].
  [Bobková-Valentová, Kateřina; Bočková, Alena; Jacková, Magdaléna; Bažil, Martin; Pauerová, Eva; Zdichynec, Jan a Zdeněk Žalud (eds.). Sv. Jan Nepomucký na Jezuitských školních scénách (Theatrum Neolatinum I). Praha: Academia, 2015; Jacková, Magdaléna (ed.). Nejmírnější Pallas: hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií (TN II). Praha: Academia, 2016.]. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Roč. 59, č. 2 (2017), s. 134-139. ISSN 1211-3379
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin drama * Jesuit schools * St. John of Nepomuk * review
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295416
   
 8. 8.
  0503420 - FLÚ 2019 CZ eng R - Recenze
  Pelc, Vojtěch
  [Review].
  [Victoria Moul (ed.), A Guide to Neo-Latin Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 488 s. ISBN 978-1-107-02929-3]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 535-538. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin * Neo–Latin literature * review
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295370
   
 9. 9.
  0486970 - FLÚ 2018 RIV CZ cze, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Matl, J. - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Smyčka, Václav - Žůrek, Jiří - Hádek, K. (ed.)
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 3., E-F.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 3, E-F.]
  Praha: Filosofia, 2017. 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281676
   
 10. 10.
  0461791 - ÚČL 2017 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
  Jacková, Magdaléna (ed.)
  Nejmírnější Pallas: hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií.
  [The Most Tendre Pallas. Plays Written for Grammar Classes of Jesuit Gymnasiums.]
  Praha: Academia, 2016. 480 s. Theatrum neolatinum: latinské divadlo v českých zemích, 2. ISBN 978-80-200-2516-6
  Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P823
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Jesuit theater * Jesuit drama * translations from Latin * manuscripts * Latin drama * 18th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261374