Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
  Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306312
   
 2. 2.
  0519810 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pelc, Vojtěch
  Vícejazyčnost raného novověku: téma současného výzkumu v neolatinistice.
  [Multilingualism of the Early Modern Period: a Topic for the Current Research in Neo-Latin Studies.]
  Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 911-924. ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: multilingualism * Neo-Latin studies * literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  http://hdl.handle.net/11104/0306462
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306462
   
 3. 3.
  0503607 - FLÚ 2019 CZ cze R - Recenze
  Pelc, Vojtěch
  [Recenze].
  [Bobková-Valentová, Kateřina; Bočková, Alena; Jacková, Magdaléna; Bažil, Martin; Pauerová, Eva; Zdichynec, Jan a Zdeněk Žalud (eds.). Sv. Jan Nepomucký na Jezuitských školních scénách (Theatrum Neolatinum I). Praha: Academia, 2015; Jacková, Magdaléna (ed.). Nejmírnější Pallas: hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií (TN II). Praha: Academia, 2016.]. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Roč. 59, č. 2 (2017), s. 134-139. ISSN 1211-3379
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin drama * Jesuit schools * St. John of Nepomuk * review
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295416
   
 4. 4.
  0503420 - FLÚ 2019 CZ eng R - Recenze
  Pelc, Vojtěch
  [Review].
  [Victoria Moul (ed.), A Guide to Neo-Latin Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 488 s. ISBN 978-1-107-02929-3]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 535-538. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin * Neo–Latin literature * review
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295370
   
 5. 5.
  0486970 - FLÚ 2018 RIV CZ cze, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Matl, J. - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Smyčka, Václav - Žůrek, Jiří - Hádek, K. (ed.)
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 3., E-F.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 3, E-F.]
  Praha: Filosofia, 2017. 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281676
   
 6. 6.
  0461791 - ÚČL 2017 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
  Jacková, Magdaléna (ed.)
  Nejmírnější Pallas: hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií.
  [The Most Tendre Pallas. Plays Written for Grammar Classes of Jesuit Gymnasiums.]
  Praha: Academia, 2016. 480 s. Theatrum neolatinum: latinské divadlo v českých zemích, 2. ISBN 978-80-200-2516-6
  Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P823
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Jesuit theater * Jesuit drama * translations from Latin * manuscripts * Latin drama * 18th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261374