Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0327204 - ÚT 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Horáček, Jaromír - Laukkanen, A. M. - Šidlof, Petr - Murphy, P. - Švec, J. G.
  Comparison of Acceleration and Impact Stress as Possible Loading Factors in Phonation: A Computer Modeling Study.
  Folia Phoniatrica Et Logopaedica. Roč. 61, č. 3 (2009), s. 137-145. ISSN 1021-7762. E-ISSN 1421-9972
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/08/1155
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of voice modeling * fundamental frequency * phoniation type * gender differences in voice
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Impakt faktor: 1.439, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174082
   
   
 2. 2.
  0325533 - ÚT 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Horáček, Jaromír - Švec, J. G. - Šidlof, Petr
  NUMERICAL SIMULATION OF VIDEOKYMOGRAPHIC IMAGES OF SELF-OSCILLATING VOCAL FOLDS.
  [Numerická simulace videokymografických záznamů samobuzených kmitů hlasivek.]
  Proceedings of 3rd Advanced Voice Function Assessment International Workshop. Madrid: EUIT Telecomunicación, 2009, s. 13-16. ISBN 84-95227-64-9.
  [Advanced Voice Function Assessment International Workshop /3./. Madrid (ES), 18.05.2009-20.05.2009]
  Grant CEP: GA MŠk OC09019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of voice * mathematical modelling * vocal folds vibration
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172904
   
   
 3. 3.
  0313547 - ÚT 2009 RIV SE eng A - Abstrakt
  Horáček, Jaromír - Švec, J. - Šidlof, Petr
  Computational simulation of videokymography images of vibrating vocal folds.
  [Výpočtová simulace videokimigrafických obrázků kmitajících hlasivek.]
  Advances in Quantitative Laryngology, Voice and Speech Research. Stockholm: Karolinska Institute, Stockholm-Huddinge, 2008 - (Lindestatd, P.). s. 16-16
  [The AQL Conference /8./. 17.10.2008-18.10.2008, Stockholm]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1155
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of voice * videokymography * aeroelastic model
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164334
   
   
 4. 4.
  0306366 - ÚT 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šidlof, Petr - Švec, J. G. - Horáček, Jaromír - Veselý, Jan - Klepáček, I. - Havlík, R.
  Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production.
  [Geometrie lidských hlasivek a mehihlasivkové štěrbiny pro matematické a biomechanické modelování produkce hlasu.]
  Journal of Biomechanics. Roč. 41, - (2008), s. 985-995. ISSN 0021-9290. E-ISSN 1873-2380
  Grant CEP: GA AV ČR IAA2076401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: vocal fold geometry * glottal channel shape * quantitative description
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Impakt faktor: 2.784, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159412
   
   
 5. 5.
  0040942 - ÚT 2007 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Horáček, Jaromír - Griffond-Boitier, F. - Šidlof, Petr - Švec, J. G. - Laukkanen, A. M.
  Computational Modelling of Production of Vowels.
  [Výpočetní modelování produkce samohlásek.]
  6th Europen Solid Mechanics Conference : ESMC 2006. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2006, s. 1-2.
  [Europen Solid Mechanics Conference /6./. Budapešť (HU), 28.08.2006-01.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA106/04/1025
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of human voice * self-oscillations of vocal folds * FE modeling of vocal tract acoustics
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134550
   
   
 6. 6.
  0040013 - ÚT 2007 RIV JP eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Horáček, Jaromír - Šidlof, Petr - Švec, J. G. - Griffond-Boitier, F. - Laukkanen, A. M.
  Computational simulation of production of Czech vowels using an aeroelastic model of the vocal folds and a FE model of the vocal tract.
  [Výpočtová simulace fonace českých samohlásek s použitím aeroelastického modelu hlasivek a MKP modelu vokálního traktu.]
  Proceedings of the 5th International Conference on Voice Physiology and Biomechanics, ICVPB 2006. Tokyo: University of Tokyo, 2006 - (Niimi, S.), s. 71-74
  [International Conference on Voice Physiology and Biomechanics /5./. Tokyo (JP), 12.07.2006-14.07.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/04/1025
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of voice * simulation of vibration of vocal folds * simulation of voicing
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133883
   
   
 7. 7.
  0043186 - ÚT 2007 US eng A - Abstrakt
  Horáček, Jaromír - Laukkanen, A. M. - Šidlof, Petr - Švec, J. - Murphy, P.
  Estimation of impact stress and acceleration using an aeroelastic model of voice production.
  [Odhad rázové napjatosti a zrychlení s použitím aeroelastického modelu produkce hlasu.]
  The Voice Foundation´s : 35th Annual Symposium : Care of the Professional Voice. Philadelphia: Temple University, 2006.
  [The Voice Foundation's 35th Annual Symposium: Care of the Professional Voice. 35. 5. 2006-4. 6. 2006, Philadelphia]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA2076401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of human voice * self-oscillations of vocal folds * numerical simulations of vocal folds vibration
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136244
   
   
 8. 8.
  0023476 - ÚT 2006 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Horáček, Jaromír - Šidlof, Petr - Švec, J. G. - Griffond-Boittier, F.
  Numerical simulation of human voice production using aeroelastic model of self-oscillations of the vocal folds and finite element model of the vocal tract.
  [Numerické simulace produkce lidského hlasu s použitím aeroelastického modelu samobuzených kmitů hlasivek a konečněprvkového modelu vokálního traktu.]
  Computational Fluid and Solid Mechanics 2005. Elsevier Ltd, 2005 - (Bathe, K.), s. 984-988. ISBN 0-08-044476-8
  Grant CEP: GA ČR GA106/04/1025
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: flow-induced vibrations * human voice biomechanics * vibroacoustics
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0112115
   
   
 9. 9.
  0023494 - ÚT 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Horáček, Jaromír - Šidlof, Petr - Švec, J. G.
  Numerical simulation of self-oscillations of human vocal folds with Hertz model of impact forces.
  [Numerické simulace samobuzených kmitů lidských hlasivek s Hertzovým modelem rázových sil.]
  Journal of Fluids and Structures. Roč. 20, č. 6 (2005), s. 853-869. ISSN 0889-9746. E-ISSN 1095-8622
  Grant CEP: GA AV ČR IAA2076401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: flow induced vibrations * human voice biomechanics * post-critical behaviour
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Impakt faktor: 0.832, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0112130
   
   
 10. 10.
  0023397 - ÚT 2006 NL eng A - Abstrakt
  Šidlof, Petr - Veselý, Jan - Švec, J. G. - Šram, F. - Horáček, Jaromír
  Videokymographic and acoustic analysis of vibration of silicone lips for use in tracheo-esophageal shunt valves.
  [Videokymografická a akustická analýza vibrací silikonových jazýčků pro použití v tracheálně esofaryngeálních spojovacích ventilech.]
  High Tech Rehabilitation after Laryngectomy. Groningen: University Medical Center Groningen, 2005. s. 37-37.
  [International Congress on Surgical and Prosthetic Rehabilitation after Larygectomy /10./. 17.04.2005-20.04.2005, Gröningen]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: voice prosthese * laryngectomy * phoniatrics
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0112043