Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0549746 - ÚT 2022 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Převorovský, Zdeněk - Krofta, Josef - Chlada, Milan - Kober, Jan - Mračko, Michal
  Testing of local SHM system designed for power plant pipeline.
  NDT in Progress. Praha: Pavel Turek Agentura Tiret, 2021 - (Turek, P.). XII-XIII. ISSN 1213-3825.
  [NDT in Progress /11./. 04.10.2021-06.10.2021, Praha]
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: structural health monitoring (SHM) * pipeline * power plant * acoustic emission (AE) * nonlinear elastic wave spectroscopy (NEWS) * digital twin
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327067
   
   
 2. 2.
  0549712 - ÚT 2022 RIV CZ cze L4 - Software
  Štefan, Jan - Gabriel, Dušan - Masák, Jan - Krofta, Josef - Mračko, Michal - Materna, A. - Kovářík, O. - Joch, Jaroslav
  V4: Software a reprezentativní model – výzkumná zpráva popisující výpočetní modely.
  [V4: Software and representative model - research report describing numerical models.]
  Interní kód: INV21-061 ; 2021
  Technické parametry: Software – digitální dvojče – sestává ze dvou komponent. Tou první je model únavové životnosti, který slouží k provádění numerických simulací kinetiky šíření únavové trhliny modelovou konstrukcí ve formě potrubí mechanicky zatěžovaného cyklickým čtyřbodovým ohybem. Druhou komponentou je model ultrazvukových vln, který provádí numerické simulace šíření vln vysílaných do modelové konstrukce prostřednictvím piezoelektrických budičů, a který slouží k hodnocení odezvy konstrukce na toto buzení.
  Ekonomické parametry: Výstup zapadá do kontextu odborného řešení projektu tím způsobem, že tvoří jednu z komponent hlavního výstupu projektu NEMENUS (výstup V6), kterým je tzv. reprezentativní SHM model. Jedná se v podstatě laboratorní model (funkční vzorek), na němž má být demonstrován možný způsob monitorování vytipovaného mechanismu provozní degradace, se kterými se setkávají provozovatelé českých jaderných elektráren, a na němž má být současně prokázána schopnost predikce rozvoje poškození, resp. zajištění včasné indikace mezního stavu konstrukce.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK01030108
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: digital twin * fracture mechanics * ultrasound methods
  Obor OECD: Nuclear related engineering
  https://www.it.cas.cz/d4/l041/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327755
   
   
 3. 3.
  0519740 - ÚT 2020 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Krofta, Josef - Převorovský, Zdeněk - Gabriel, Dušan
  Nondestructive characterization of faults in 3D printed polymer samples.
  NDT in Progress 2019. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019 - (Převorovský, Z.). s. 120. ISBN 978-80-87012-72-7.
  [NDT in Progress 2019 /10./. 07.10.2019-10.10.2019, Praha]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK01030108
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: additive manufacturing * nonlinear elastic wave spectroscopy
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304942
   
   
 4. 4.
  0519749 - ÚT 2020 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Převorovský, Zdeněk - Krofta, Josef - Chlada, Milan - Kober, Jan
  Continuous acoustic emission source location in pipeline using time reversal signal processing.
  NDT in Progress 2019. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019 - (Převorovský, Z.). s. 125. ISBN 978-80-87012-72-7.
  [NDT in Progress 2019 /10./. 07.10.2019-10.10.2019, Praha]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22615S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: continuous AE * source location * pipe elbow, waveguides * time reversal
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304939
   
   
 5. 5.
  0502667 - ÚT 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Převorovský, Zdeněk - Krofta, Josef - Kober, Jan - Chlada, Milan - Kirchner, A.
  Non-linear ultrasonic spectroscopy of 3D printed metallic samples.
  Insight. Roč. 61, č. 3 (2019), s. 157-161. ISSN 1354-2575. E-ISSN 1754-4904
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22615S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: nonlinear ultrasonic spectroscopy * additive manufacturing * 3D printing of metals
  Obor OECD: Applied mechanics
  Impakt faktor: 0.783, rok: 2019
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.researchgate.net/publication/331574032_Non-linear_Ultrasonic_Spectroscopy_of_3d_Printed_Metallic_Samples
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298395
   
   
 6. 6.
  0522162 - ÚT 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Převorovský, Zdeněk - Joch, Jaroslav - Kober, Jan - Krofta, Josef - Chlada, Milan - Štefan, Jan - Kunz, J. - Ashhab, B.
  V1: Výzkumná zpráva – Reprezentativní SHM model.
  [Research Report: Representative SHM Model.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019. 89 s. Z-1603/19.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK01030108
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: nuclear energy safety * structural health monitoring (SHM) * non-destructive testing (NDT)
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317108
   
   
 7. 7.
  0522172 - ÚT 2021 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Převorovský, Zdeněk - Kunz, J. - Joch, Jaroslav - Krofta, Josef - Kopřiva, P.
  V2: Zpráva o pohledu zahraničních jaderných dozorů, R6 panelu a dalších významných světových výzkumných institucí na problematiku řešenou v projektu NEMENUS.
  [Research Report: Insight of Foreign Nuclear Safety Inspection Authorities on problems solved in the NEMENUS Project.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019. 32 s. Z-1608/19.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK01030108
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: SHM of nuclear components * international cooperation in nuclear safety * small modular nuclear reactors
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317036
   
   
 8. 8.
  0498141 - ÚT 2019 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Převorovský, Zdeněk - Mračko, Michal - Kober, Jan - Krofta, Josef - Kolman, Radek
  Acoustic source location by time reversal signal transfer from experiment to numerical model (digital twin).
  Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids. Praha: Institute of Thermomechanics, Czech Academy of Sciences, 2018 - (Kolman, R.; Berezovski, A.; Kruisová, A.). s. 97-98. ISBN 978-80-87012-67-3.
  [International Conference on Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids /2./. 17.09.2018-21.09.2018, Praha]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22615S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: elastic waves modelling * time reversal signal transfer * acoustic emission source location
  Obor OECD: Mechanical engineering
  http://wavemodelling2018.it.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291262
   
   
 9. 9.
  0498343 - ÚT 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Převorovský, Zdeněk - Krofta, Josef - Kober, Jan - Kirschner, A.
  Nonlinear ultrasonic porosimetry of 3D printed metallic parts.
  Defektoskopie 2018 NDE for Safety. Brno: Brno University of Technology, 2018 - (Pazdera, L.; Mazal, P.; Turek, P.), s. 79-87. ISBN 978-80-214-5684-6.
  [International Conference and NDT Exhibition Defektoskopie 2018 NDE for Safety 2018 /48./. Praha (CZ), 06.11.2018-08.11.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22615S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: 3D printing of metals * nonlinear ultrasonics * porosity measurement
  Obor OECD: Applied mechanics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291644
   
   
 10. 10.
  0498464 - ÚT 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Převorovský, Zdeněk - Krofta, Josef - Kober, Jan - Chlada, Milan - Kirchner, A.
  Nonlinear ultrasonic spectroscopy of 3D printed metallic samples.
  E-Journal of Nondestructive Testing & Ultrasonics. Roč. 33, č. 2018 (2018). ISSN 1435-4934.
  [European Conference on Non-destructive Testing. Gothenburg, 11.06.2018-15.06.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22615S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: nonlinear ultrasonic spectroscopy * additive manufacturing * 3D printing of metals
  Obor OECD: Applied mechanics
  www.ndt.net/?id=22874
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291604