Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0535460 - ÚT 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mračko, Michal - Kober, Jan - Kolman, Radek - Převorovský, Zdeněk - Tkachuk, A. - Plešek, Jiří
  Finite element method based computational time reversal in elastodynamics: Refocusing, reconstruction and its numerical sensitivity.
  Mathematics and Computers in Simulation. Roč. 189, November (2021), s. 163-192. ISSN 0378-4754. E-ISSN 1872-7166
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22615S; GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: time reversal * nondestructive testing * elastic wave propagation * localization * refocusing * reconstruction * explicit finite element method
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Impakt faktor: 2.463, rok: 2020
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378475420303979?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323273
   
   
 2. 2.
  0546139 - ÚT 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Štefan, Jan - Parma, Slavomír - Marek, René - Plešek, Jiří - Ciocanel, C. - Feigenbaum, H. P.
  Overview of an experimental program for development of yield surfaces tracing method.
  Applied Sciences-Basel. Roč. 11, č. 16 (2021), č. článku 7606. E-ISSN 2076-3417
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18199; GA AV ČR(CZ) GA19-03282S; GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: experimental mechanics * phenomenological plasticity theory * yield surface * directional distortional hardening
  Kód oboru RIV: JR - Ostatní strojírenství
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Impakt faktor: 2.679, rok: 2020
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/16/7606/htm
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323265
   
   
 3. 3.
  0540999 - ÚT 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Gabriel, Dušan - Masák, Jan - Parma, Slavomír - Marek, René - Pařík, Petr - Plešek, Jiří
  Knihovna procedur pro implementaci modelů plasticity a creepu (TN01000024/08-V005).
  [Library of codes for plasticity and creep models implementation (TN01000024/08-V005).]
  Interní kód: INV20-061 ; 2020
  Technické parametry: Softwarová knihovna pokročilých materiálových modelů umožní zpřesnění predikce stávajících simulačních nástrojů na bázi metody konečných prvků (MKP) pro modelování elastoplastické a creepové odezvy 3D tištěných kovových materiálů. Softwarová knihovna je registrována v knihovně ÚT AV ČR s interním číslem INV20-061 a je přístupná všem spoluřešitelům dílčího projektu: Automation and production system optimization, případně i dalším zájemcům konsorcia NCK KUI prostřednictvím stránek http://www.pmd-fem.com/ MKP systému PMD. Součástí je i stručná uživatelská příručka umožňující seznámení s ovládáním programu a zadáváním vstupních dat. Pro podrobnosti kontaktujte: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR,v. v. i., email: gabriel@it.cas.cz, tel: 266 052 026
  Ekonomické parametry: Softwarová knihovna bude využita při simulaci chování 3D tištěných kovových materiálů s cílem optimalizace jejich mechanických vlastností s ohledem na různé parametry výrobního procesu a vývoj zkušebních postupů. Aplikace navrženého simulačního software přispěje k úspoře při designu nových materiálů a struktur vyrobených technologií 3D tisku kovů
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: FEM * plasticity and creep models * metal 3D-printed structures
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Obor OECD: Applied mechanics
  http://www.pmd-fem.com/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318587
   
   
 4. 4.
  0534237 - ÚT 2021 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štefan, Jan - Parma, Slavomír - Marek, René - Plešek, Jiří - Feigenbaum, H. P. - Ciocanel, C.
  An experimental investigation of yield surfaces anisotropies.
  EAN 2020 EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2020 - (Fusek, M.; Cienciala, J.; Kořínek, M.; Machalla, V.; Šmach, J.), s. 529-532. ISBN 978-80-248-4451-0.
  [Conference on Experimental Stress Analysis /58./. Sobotín (CZ), 19.10.2020-22.10.2020]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA19-03282S; GA MŠk(CZ) LTAUSA18199
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: experimental mechanics * yield surface * directional distortional hardening * metallic materials
  Kód oboru RIV: JR - Ostatní strojírenství
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313117
   
   
 5. 5.
  0511311 - ÚT 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gabriel, Dušan - Masák, Jan - Plešek, Jiří - Kloc, Luboš - Dymáček, Petr
  Finite element implementation of creep constitutive model including transient effects.
  Engineering mechanics 2019. Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019 - (Zolotarev, I.; Radolf, V.), s. 121-124. ISBN 978-80-87012-71-0. ISSN 1805-8248.
  [International Conference Engineering Mechanics 2019 /25./. Svratka (CZ), 13.05.2019-16.05.2019]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493; GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institucionální podpora: RVO:61388998 ; RVO:68081723
  Klíčová slova: creep * transient effects * FEM
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály; JG - Hutnictví, kovové materiály (UFM-A)
  Obor OECD: Materials engineering; Materials engineering (UFM-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304572
   
   
 6. 6.
  0518663 - ÚT 2020 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Mračko, Michal - Kolman, Radek - Kober, Jan - Převorovský, Zdeněk - Plešek, Jiří
  Computational Time reversal: localization of cracks.
  Modelling 2019. Ostrava: Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, 2019 - (Blaheta, R.; Starý, J.; Sysala, S.). s. 143-143. ISBN 978-80-86407-79-1.
  [Modelling 2019: International conference on mathematical modelling and computational methods in applied sciences and engineering. 16.09.2019-20.09.2019, Olomouc]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493; GA ČR(CZ) GA17-22615S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: time reversal * refocusing * elastic wave propagation
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304502
   
   
 7. 7.
  0519747 - ÚT 2020 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Mračko, Michal - Kolman, Radek - Kober, Jan - Převorovský, Zdeněk - Plešek, Jiří
  Using computational time reversal method for localization of forming and propagating crack.
  NDT in Progress 2019. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019 - (Převorovský, Z.). s. 124. ISBN 978-80-87012-72-7.
  [NDT in Progress 2019 /10./. 07.10.2019-10.10.2019, Praha]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493; GA ČR(CZ) GA17-22615S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: time reversal * explicit finite element analysis * elastic wave propagation * non-destructive testing * crack localization
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304940
   
   
 8. 8.
  0489342 - FZÚ 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Cimrman, R. - Novák, Matyáš - Kolman, Radek - Tůma, Miroslav - Plešek, Jiří - Vackář, Jiří
  Convergence study of isogeometric analysis based on Bezier extraction in electronic structure calculations.
  Applied Mathematics and Computation. Roč. 319, Feb (2018), s. 138-152. ISSN 0096-3003. E-ISSN 1873-5649
  Grant CEP: GA ČR GA17-12925S; GA ČR(CZ) GAP108/11/0853; GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61388998 ; RVO:67985807
  Klíčová slova: electronic structure calculation * density functional theory * finite element method * isogeometric analysis
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.); Materials engineering (UT-L); Applied mathematics (UIVT-O)
  Impakt faktor: 3.092, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283780
   
   
 9. 9.
  0497343 - ÚT 2019 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Gabriel, Dušan - Kopačka, Ján - Kolman, Radek - Gonzáles, J.A. - Plešek, Jiří
  2D/3D explicit finite element contact-impact algorithm with bipenalty stabilization.
  Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids. Praha: Institute of Thermomechanics, Czech Academy of Sciences, 2018 - (Kolman, R.; Berezovski, A.; Kruisová, A.). s. 49-50. ISBN 978-80-87012-67-3.
  [International Conference on Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids /2./. 17.09.2018-21.09.2018, Praha]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493; GA ČR(CZ) GA16-03823S
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: bipenalty method * contact-impact * finite element method * explicit dynamics
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Obor OECD: Applied mechanics
  http://wavemodelling2018.it.cas.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291653
   
   
 10. 10.
  0489668 - ÚT 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gabriel, Dušan - Kopačka, Ján - Masák, Jan - Plešek, Jiří
  Development, assessment and verification of finite element procedures for contact problems.
  Engineering mechanics 2018. Book of full texts. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018 - (Fischer, C.; Náprstek, J.), s. 1-4. ISBN 978-80-86246-88-8. ISSN 1805-8248.
  [Engineering mechanics 2018 /24./. Svratka (CZ), 14.05.2018-17.05.2018]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: FEM * contact algorithm * creep analysis * T-piece of the steam distributor
  Kód oboru RIV: JR - Ostatní strojírenství
  Obor OECD: Applied mechanics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286781