Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0534337 - ÚT 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Nečemer, B. - Zupanič, F. - Gabriel, Dušan - Alarcón Tarquino, Eduardo - Šraml, M. - Glodeč, S.
  Low cycle fatigue behaviour of ductile aluminium alloys using the inelastic energy approach.
  Materials Science and Engineering A. Roč. 800, January (2021), č. článku 140385. ISSN 0921-5093. E-ISSN 1873-4936
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institucionální podpora: RVO:61388998 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: aluminium alloys * low cycle fatigue * energy approach * computational analysis * experimental testing
  Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
  Obor OECD: Materials engineering; Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
  Impakt faktor: 5.234, rok: 2020
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509320314490?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319565
   
   
 2. 2.
  0542249 - ÚT 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Šotola, Martin - Maršálek, Pavel - Rybanský, David - Fusek, M. - Gabriel, Dušan
  Sensitivity analysis of key formulations of topology optimization on an example of cantilever bending beam.
  Symmetry-Basel. Roč. 13, č. 4 (2021), č. článku 712. E-ISSN 2073-8994
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493; GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: topology optimization * optimization * filtering * method * penalization * weight factor * FEM * MATLAB * SIMP
  Kód oboru RIV: JR - Ostatní strojírenství
  Obor OECD: Applied mechanics
  Impakt faktor: 2.645, rok: 2019
  https://www.mdpi.com/2073-8994/13/4/712
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320165
   
   
 3. 3.
  0534253 - ÚT 2021 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dymáček, Petr - Kloc, Luboš - Gabriel, Dušan - Masák, Jan - Pagáč, M. - Halama, R.
  Creep behaviour of 316L stainless steel prepared by 3D printing.
  EAN 2020 EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2020 - (Fusek, M.; Cienciala, J.; Kořínek, M.; Machalla, V.; Šmach, J.), s. 64-69. ISBN 978-80-248-4451-0.
  [Conference on Experimental Stress Analysis /58./. Sobotín (CZ), 19.10.2020-22.10.2020]
  Institucionální podpora: RVO:61388998 ; RVO:68081723
  Klíčová slova: 3D print * selective laser melting * 316L Stainless steel * creep
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály; JG - Hutnictví, kovové materiály (UFM-A)
  Obor OECD: Materials engineering; Materials engineering (UFM-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313572
   
   
 4. 4.
  0540999 - ÚT 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Gabriel, Dušan - Masák, Jan - Parma, Slavomír - Marek, René - Pařík, Petr - Plešek, Jiří
  Knihovna procedur pro implementaci modelů plasticity a creepu (TN01000024/08-V005).
  [Library of codes for plasticity and creep models implementation (TN01000024/08-V005).]
  Interní kód: INV20-061 ; 2020
  Technické parametry: Softwarová knihovna pokročilých materiálových modelů umožní zpřesnění predikce stávajících simulačních nástrojů na bázi metody konečných prvků (MKP) pro modelování elastoplastické a creepové odezvy 3D tištěných kovových materiálů. Softwarová knihovna je registrována v knihovně ÚT AV ČR s interním číslem INV20-061 a je přístupná všem spoluřešitelům dílčího projektu: Automation and production system optimization, případně i dalším zájemcům konsorcia NCK KUI prostřednictvím stránek http://www.pmd-fem.com/ MKP systému PMD. Součástí je i stručná uživatelská příručka umožňující seznámení s ovládáním programu a zadáváním vstupních dat. Pro podrobnosti kontaktujte: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR,v. v. i., email: gabriel@it.cas.cz, tel: 266 052 026
  Ekonomické parametry: Softwarová knihovna bude využita při simulaci chování 3D tištěných kovových materiálů s cílem optimalizace jejich mechanických vlastností s ohledem na různé parametry výrobního procesu a vývoj zkušebních postupů. Aplikace navrženého simulačního software přispěje k úspoře při designu nových materiálů a struktur vyrobených technologií 3D tisku kovů
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: FEM * plasticity and creep models * metal 3D-printed structures
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Obor OECD: Applied mechanics
  http://www.pmd-fem.com/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318587
   
   
 5. 5.
  0535866 - ÚT 2021 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zolotarev, Igor - Bula, Vítězslav - Šnábl, Pavel - Gabriel, Dušan - Dobiáš, Jiří - Masák, Jan - Snížek, Jan - Souček, Jan
  Dynamic and heat transfer analysis of a container with measuring instruments for space probes.
  Dymamesi 2020. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., 2020 - (Zolotarev, I.; Pešek, L.; Kozieň, M.), s. 91-98. First edition. ISBN 978-80-87012-73-4.
  [International colloquium DYMAMESI 2020. Praha (CZ), 03.03.2020-04.03.2020]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:61388998 ; RVO:68378289
  Klíčová slova: vibrations * modal analysis * natural frequencies * FEM thermal analysis * finite element model * radiative heat transfer
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity; BI - Akustika a kmity (UFA-U)
  Obor OECD: Aerospace engineering; Aerospace engineering (UFA-U)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314739
   
   
 6. 6.
  0518660 - ÚT 2020 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Gabriel, Dušan - Kopačka, Ján - Kolman, Radek
  Explicit bipenalty finite element contact-impact algorithm.
  Modelling 2019. Ostrava: Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, 2019 - (Blaheta, R.; Starý, J.; Sysala, S.). s. 137. ISBN 978-80-86407-79-1.
  [Modelling 2019: International conference on mathematical modelling and computational methods in applied sciences and engineering. 16.09.2019-20.09.2019, Olomouc]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA19-04956S; GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: contact-impact algorithm * penalty methods * conditionally stable time integration schemes
  Kód oboru RIV: JR - Ostatní strojírenství
  Obor OECD: Applied mechanics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304501
   
   
 7. 7.
  0511311 - ÚT 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gabriel, Dušan - Masák, Jan - Plešek, Jiří - Kloc, Luboš - Dymáček, Petr
  Finite element implementation of creep constitutive model including transient effects.
  Engineering mechanics 2019. Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019 - (Zolotarev, I.; Radolf, V.), s. 121-124. ISBN 978-80-87012-71-0. ISSN 1805-8248.
  [International Conference Engineering Mechanics 2019 /25./. Svratka (CZ), 13.05.2019-16.05.2019]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493; GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institucionální podpora: RVO:61388998 ; RVO:68081723
  Klíčová slova: creep * transient effects * FEM
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály; JG - Hutnictví, kovové materiály (UFM-A)
  Obor OECD: Materials engineering; Materials engineering (UFM-A)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304572
   
   
 8. 8.
  0512109 - ÚT 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kolman, Radek - Kopačka, Ján - Tkachuk, A. - Gabriel, Dušan - Gonzáles, J.A.
  Bi-penalty stabilized explicit finite element algorithm for one-dimensional contact-impact problems.
  Engineering mechanics 2019. Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019 - (Zolotarev, I.; Radolf, V.), s. 185-188. ISBN 978-80-87012-71-0. ISSN 1805-8248.
  [International Conference Engineering Mechanics 2019 /25./. Svratka (CZ), 13.05.2019-16.05.2019]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA19-04956S; GA ČR(CZ) GA19-14237S; GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: finite element method * contact-impact problems * explicit time integration * penalty and bipenalty methods
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Obor OECD: Applied mechanics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302600
   
   
 9. 9.
  0518691 - ÚT 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kopačka, Ján - Gabriel, Dušan - Kolman, Radek
  An unbiased self-contact formulation for explicit FEA stabilized by the bipenalty method.
  GACM Colloquium on Computational Mechanics For Young Scientists From Academia and Industry. Kassel, Germany: University of Kassel, Germany, 2019 - (Gleim, T.; Lange, S.), s. 255-258. ISBN 978-3-7376-5093-9.
  [GACM Colloquium on Computational Mechanics For Young Scientists From Academia and Industry /8./. University of Kassel (DE), 28.08.2019-30.08.2019]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA19-04956S; GA MŠk(CZ) EF15_003/0000493
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: finite element method * self-contact * bipenalty method
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Obor OECD: Applied mechanics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304520
   
   
 10. 10.
  0519740 - ÚT 2020 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Krofta, Josef - Převorovský, Zdeněk - Gabriel, Dušan
  Nondestructive characterization of faults in 3D printed polymer samples.
  NDT in Progress 2019. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019 - (Převorovský, Z.). s. 120. ISBN 978-80-87012-72-7.
  [NDT in Progress 2019 /10./. 07.10.2019-10.10.2019, Praha]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK01030108
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: additive manufacturing * nonlinear elastic wave spectroscopy
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Obor OECD: Materials engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304942