Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0520974 - ÚSP 2020 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Novák, František
  Aktuální legislativa České republiky a proces změn v její struktuře.
  Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2019 - (Bárány, E.), s. 210-217. ISBN 978-80-89607-79-2.
  [Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Piešťany (SK), 03.04.2019-05.04.2019]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: news * changes * legislature of CR * legislation in CSR * CR and SR * development of the legislature in the 1993-2013 * development of the Czech legislation in the 2014-2018
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305642
   
 2. 2.
  0499936 - ÚSP 2019 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Novák, František
  Právní informatika a legislativa - o projektu elektronizace tvorby práva a Sbírky zákonů.
  [Legal Informatics and the Legislation.]
  Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0826-9. In: Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus? Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 - (Brezina, P.; Jermanová, H.), s. 187-198. ISBN 978-80-261-0826-9.
  [Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Znojmo (CZ), 06.06.2018-07.06.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292120
   
 3. 3.
  0493602 - ÚSP 2019 CZ cze A2 - Abstrakt ze sborníku
  Novák, František
  Právní informatika a legislativa.
  2018
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286936
   
 4. 4.
  0493497 - ÚSP 2019 SK cze M - Část monografie knihy
  Novák, František
  O pluralismu forem legislativy ČR.
  Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Slovak Academic Press, 2017 - (Lengyelová, D.), s. 129-134. ISBN 978-80-89607-57-0
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legislation * legislation forms of CR * quasilegislation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286858
   
 5. 5.
  0456124 - ÚSP 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Novák, František - Cvrček, František - Pala, K. - Rychlý, P.
  Právnické databáze.
  [Law-Related Databases.]
  Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 47-51. ISBN 978-80-904571-9-5.
  [Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). Praha (CZ), 24.09.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Legal Electronic Vocabulary * legal texts * legal language
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256694
   
 6. 6.
  0455153 - ÚSP 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Novák, František
  Co nového zrcadlí legislativa ČR po roce 1990.
  [Novelties in Czech Legislation after 1990.]
  Ako právo reaguje na novoty. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2015 - (Bárány, E.), s. 57-64. ISBN 978-80-224-1469-2.
  [Ako právo reaguje na novoty. Piešťany (SK), 11.03.2015-13.03.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legislature of CR * legislation in CSR, CR and SR * development of the legislature in CR in 1993-2013
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255796
   
 7. 7.
  0447263 - ÚSP 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Novák, František
  Specific Statistics of Czech Legislation.
  The Lawyer Quarterly. Roč. 5, č. 3 (2015), s. 162-183. ISSN 1805-8396
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legislation * quantitative description of legislation * structure and development of the legislation in the CR
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249148
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TLQ_2015_03_novak.pdf0147.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 8. 8.
  0443935 - ÚSP 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Novák, František
  Data o legislativě České republiky - proč je sbírat a co s nimi.
  [Data on the legislation in the Czech Republic – why should they be collected and what to do with them.]
  Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. Žijeme v nejlepším z možných právních světů? Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Cvrček, F.; Jermanová, H.), s. 92-109. ISBN 978-80-7380-543-2.
  [Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. Znojmo (CZ), 01.10.2014-03.10.2014]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: theory of law * legislative system * analysis of legal texts
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246558
   
 9. 9.
  0438319 - ÚSP 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Novák, František
  Právní informatika recentního období v ČR jako pokračování Knappovy vize - 30 let výzkumů. experimentů a aplikací.
  [Legal Informatics in Recent Period in the Czech Republic as a Continuation of Knapp’s Vision – 30 Years of Research, Experiments and Applications.]
  Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Gerloch, A.), s. 555-565. ISBN 978-80-7380-509-8
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal informatics * eminent lawyer * theory of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241739
   
 10. 10.
  0428213 - ÚSP 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, František
  Legislativa ČR v roce 2012 – analýza vybraných chronologických souvislostí.
  [Legislation of the Czech Republic in 2012 – Analysis of Selected.]
  Právník. Roč. 153, č. 5 (2014), s. 396-410. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legislation * Czech legislation * quantitative description of the Czech legislation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233611
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_5_2014_Novák.pdf1120 KBVydavatelský postprintpovolen