Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0541985 - ÚSP 2022 RIV eng A - Abstrakt
  Müllerová, Hana
  Evaluating transition processes.
  [How to make the transition to a decarbonised Europe socially just and politically acceptable? (JUSTDECARB project Launch Event). 13.04.2021-13.04.2021, online]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 8F20016
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: just transition * human rights * climate policies
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319488
   
 2. 2.
  0536382 - ÚSP 2021 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Připravované novelizace českého práva v oblasti vody a sucha: Ústava a vodní zákon.
  [Prepared Amendments of Czech Water and Drought Legislation: Constitution and Water Act.]
  2020
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/20
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: water protection * right to water * climate change * drought plans
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.soc.cas.cz/akce/zkusenosti-s-nedostatkem-vody-socialne-vedni-pravni-aspekty
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314192
   
 3. 3.
  0535833 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana - Křížová, Barbora
  Ochrana půdy, změny klimatu a klimatická politika.
  [Soil protection, climate change, and climate policy.]
  Půda v právních vztazích : aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020 - (Tkáčiková, J.; Vomáčka, V.; Židek, D.), s. 211-234. Edice Scientia, 690. ISBN 978-80-210-9695-0
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) LQ300682001
  Program:Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: climate change * soil protection * IPCC reports * climate policy
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313752
   
 4. 4.
  0535831 - ÚSP 2021 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Několik poznámek k formování klimatického práva.
  [A Few Remarks on Formation of Climate Law.]
  Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 - (Szakács, A.; Hlinka, T.), s. 12-20. ISBN 978-80-7160-565-2.
  [Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok. Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava (SK), 06.02.2020-07.02.2020]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) LQ300682001
  Program:Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: climate change * climate law * soft law * deformalization
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313753
   
 5. 5.
  0535768 - ÚSP 2021 RIV cze U - Uspořádání akce
  Müllerová, Hana
  Klimatická změna: role měst.
  [Climate change: Role of Cities.]
  [Praha, 11.11.2020-11.11.2020, (W-CST 35/0)]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: climate change * adaptation * cities
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313706
   
 6. 6.
  0533364 - ÚSMH 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klimeš, Jan - Müllerová, Hana - Woitsch, Jiří - Bíl, M. - Křížová, Barbora
  Century-long history of rural community landslide risk reduction.
  International Journal of Disaster Risk Reduction. Roč. 51, December (2020), č. článku 101756. ISSN 2212-4209
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/4
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:68378122 ; RVO:68378076
  Klíčová slova: Carpathians * Community marginalization * Czech Republic * Landslide risk reduction * Legal environment * Oral history * Rural community * Austro-Hungarian planning legislation * Socialist planning legislation * Czech territorial planning law
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie; DB - Geologie a mineralogie (UEF-S); AG - Právní vědy (USP-I)
  Obor OECD: Physical geography; Geology (UEF-S); Law (USP-I)
  Impakt faktor: 2.896, rok: 2019
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420920312589?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312116
   
 7. 7.
  0532216 - ÚSP 2021 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Klimatické právo změní ekonomiku.
  2020
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://pravniradce.ihned.cz/c1-66716200-klimaticke-pravo-zmeni-ekonomiku
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310787
   
 8. 8.
  0532199 - ÚSP 2021 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní i vnitrostátní právo.
  2020
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.youtube.com/watch?v=7yELS2wZM7Y&feature=youtu.be&ab_channel=Akademiev%C4%9Bd%C4%8Cesk%C3%A9republiky
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310775
   
 9. 9.
  0531645 - ÚSP 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Müllerová, Hana
  Kolektivní žaloby v ochraně životního prostředí: Úvahy na půdorysu evropské právo – Aarhuská úmluva – český návrh zákona o hromadných žalobách.
  [Collective Redress in Environmental Protection: the EU Law, the Aarhus Convention and the Czech Draft Act on Collective Actions.]
  České právo životního prostředí. Roč. 19, č. 4 (2019), s. 12-30. ISSN 1213-5542
  Grant ostatní:International Visegrad Fund(CZ) 21730099
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: collective redress * environmental protection * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_54.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310262
   
 10. 10.
  0520674 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana
  Fragmentace krajiny: ekologická versus dopravní infrastruktura a právo.
  [Habitat fragmentation: Ecological vs. transport infrastructure and law.]
  Auta, auta, auta...a životní prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2019 - (Jančářová, I.; Hanák, J.), s. 147-162. ISBN 978-80-210-9408-6
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: ecological infrastructure * transport infrastructure * erritorial system of ecological stability of landscape * road network * landscape fragmentation * migration of animals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305310