Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0532216 - ÚSP 2021 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Klimatické právo změní ekonomiku.
  2020
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://pravniradce.ihned.cz/c1-66716200-klimaticke-pravo-zmeni-ekonomiku
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310787
   
 2. 2.
  0532199 - ÚSP 2021 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní i vnitrostátní právo.
  2020
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.youtube.com/watch?v=7yELS2wZM7Y&feature=youtu.be&ab_channel=Akademiev%C4%9Bd%C4%8Cesk%C3%A9republiky
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310775
   
 3. 3.
  0531645 - ÚSP 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Müllerová, Hana
  Kolektivní žaloby v ochraně životního prostředí: Úvahy na půdorysu evropské právo – Aarhuská úmluva – český návrh zákona o hromadných žalobách.
  České právo životního prostředí. Roč. 54, č. 4 (2019), s. 12-30. ISSN 1213-5542
  Grant ostatní:International Visegrad Fund(CZ) 21730099
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: collective redress * group action * environmental protection * Aarhus Convention * EU law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310262
   
 4. 4.
  0520674 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana
  Fragmentace krajiny: ekologická versus dopravní infrastruktura a právo.
  [Habitat fragmentation: Ecological vs. transport infrastructure and law.]
  Auta, auta, auta...a životní prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2019 - (Jančářová, I.; Hanák, J.), s. 147-162. ISBN 978-80-210-9408-6
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: ecological infrastructure * transport infrastructure * erritorial system of ecological stability of landscape * road network * landscape fragmentation * migration of animals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305310
   
 5. 5.
  0516392 - ÚSP 2020 RIV ME eng O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Human Rights and the Environment.
  2016
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: human rights * environmental protection * right to environment * environmental caselaw
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302380
   
 6. 6.
  0516297 - ÚSP 2020 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Současné polemiky o zvířatech v právu: Věci nebo bytosti? Předmět ochrany nebo nositelé práv?
  [Legal Disputes Over Animals: Things, or Beings? Subjects of Protection, or Holders of Rights?]
  2018
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal protection of animals * legal status of animals * animal protection against cruelty
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302373
   
 7. 7.
  0516295 - ÚSP 2020 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Les jako součást krajiny a zdroj poznání.
  [Forest: Part of Landscape and Source of Knowledge.]
  2017
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech Forest Act * bark beetle calamity * climate change
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302369
   
 8. 8.
  0516132 - ÚSP 2020 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Výstavba plavebních stupňů na Labi.
  [Building Lock Chambers on Elbe River.]
  2018
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: navigation channel on the Elbe River * public interest * nature protection
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302367
   
 9. 9.
  0512100 - ÚSP 2020 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Trendy v nakládání s odpady.
  [Trends in Waste Management.]
  2018
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: circular economy * EU law * Czech law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302305
   
 10. 10.
  0512099 - ÚSP 2020 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Müllerová, Hana
  Právo na informace o životním prostředí.
  [Right to Environmental Information.]
  2019
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Aarhus Convention * right to environmental information * Aarhus Convention Compliance Committee
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302304