Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0544200 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Frolík, M. - Havel, Bohumil
  Král UBO mezi námi, aneb úvodní zamyšlení nad novým zákonem o evidenci skutečných majitelů.
  Právní rozhledy. Roč. 29, č. 7 (2021), s. 229-236. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321248
   
 2. 2.
  0541031 - ÚSP 2021 NL eng B - Monografie kniha jako celek
  Ronovská, K. - Dobrovolná, E. - Havel, Bohumil - Pihera, Vlastimil
  Property and Trust Law in the Czech Republic.
  Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020. 190 s. ISBN ISBN 978-90-411-0759-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318598
   
 3. 3.
  0538910 - ÚSP 2021 SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Csach, K. - Havel, Bohumil - Pala, R. - Pospíšil, B.
  Správa a riadenie obchodných společností počas pandémie COVID-19.
  Súkromné právo. Roč. 6, č. 2 (2020), s. 66-74. ISSN 1339-8652
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316646
   
 4. 4.
  0538546 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havel, Bohumil
  Potřeba speciálních pravidel corporate governance pro korporace s účastí státu vs speciální pravidla pro výkon společnických práv státem.
  [The need for special corporate governance rules for state-owned corporations vs. special rules for the exercise of shareholder´s rights by the state.]
  Corporate governance společností s účastí státu. Praha: Wolters Kluwer, 2020 - (Havel, B.; Csach, K.), s. 13-17. ISBN 978-80-7598-896-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-24949S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: corporation * state-owned corporation (SOE) * corporate governance * public interest * fiduciary duties
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316332
   
 5. 5.
  0536384 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havel, Bohumil
  Správa korporace při hrozbě úpadku (sanační schémata a posuny standardů péče a loajality).
  [Corporate governance in the event of pending bankruptcy (remediation schemes and shifts in standards of care and loyalty.]
  Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2020 - (Havel, B.; Žitňanská, L.), s. 151-159. ISBN 978-80-7598-892-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-24949S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: corporation * fiduciary duties * duty of loyalty * duty of care * bankruptcy * pending bankruptcy * Directive on restructuring and insolvency
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315932
   
 6. 6.
  0518989 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pihera, Vlastimil - Havel, Bohumil
  Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko racionálního corporate governance.
  [The nature of functions and responsibilities of members of corporate bodies as a basis for rational corporate governance.]
  Právní rozhledy. Roč. 27, 23-24 (2019), s. 836-840. ISSN 1210-6410
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-24949S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: duty of care * corporations * administration of property of others * private office * business judgment rule
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303989
   
 7. 7.
  0517447 - ÚSP 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bezouška, P. - Havel, Bohumil - Hulmák, M. - Melzer, F. - Králíčková, Z. - Pihera, Vlastimil - Ronovská, K. - Tégl, Petr - Telec, I.
  Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku.
  Právní rozhledy. Roč. 27, č. 1 (2019), s. 1-9. ISSN 1210-6410
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302753
   
 8. 8.
  0511820 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil - Csach, K. - Lasák, J.
  Glosa k (ne)zakázaným ujednáním akcionářských dohod v českém soukromém akciovém právu ve světle aktuální judikatury.
  [Note to (un)prohibited shareholder arrangements in Czech private law in the light of current case law.]
  Právní rozhledy. Roč. 27, č. 17 (2019), s. 596-600. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: shareholders agreements * corporate governance * shareholders
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302063
   
 9. 9.
  0508243 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil - Bezouška, P.
  K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele.
  [The Constitutional Court's ruling on the endurance in a housing cooperative and the assessment of the good faith of the holder.]
  Právní rozhledy. Roč. 27, č. 11 (2019), s. 401-402. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: cooperatives * endurance * good faith
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299208
   
 10. 10.
  0508197 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil
  Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručení omezeným (?).
  [The chimera of impermeability of business management in a limited liability company (?).]
  Obchodněprávní revue. Roč. 11, č. 6 (2019), s. 151-155. ISSN 1803-6554
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: business management * corporate governance * duty of care
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299168