Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0558282 - ÚSP 2023 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil - Pihera, Vlastimil
  Hranice autonomie vůle v právu obchodních korporací (strukturální úvahy).
  [Limits of Autonomy of Will in the Law of Business Corporations (Structural Considerations).]
  Právník. Roč. 161, č. 4 (2022), s. 319-331. ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-24949S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: autonomy of will * private law * privacy * corporation * contract * mandatory norms * dispositive norms
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0332011
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2_Havel-Pihera_319-331_4_2022.pdf0199.1 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 2. 2.
  0554730 - ÚSP 2022 cze U - Uspořádání akce
  Havel, Bohumil - Pihera, Vlastimil
  Prozařování OECD principů corporate governance (CG) do národních kodexů dobré správy obchodních korporací.
  [online, 09.03.2021-09.03.2021, (K-EUR)]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329391
   
   
 3. 3.
  0552944 - ÚSP 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havel, Bohumil
  Neminuli jsme v insolvenčním právu něco? Neztratili jsme směr?
  [Did we miss something in insolvency law? Have we lost our way?]
  Insolvence 2008-2020. Data, názory, predikce. Praha: Stálá konference českého práva, 2021 - (Veselá, J.), s. 233-241. ISBN 978-80-906813-3-0
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: insolvency law * restructuring * bankruptcy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328006
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Havel Bohumil_Neminuli jsme v insolvenčním právu něco Neztratili jsme směr.pdf02 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0552938 - ÚSP 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havel, Bohumil
  Přenositelnost standardu péče řádného hospodáře na právnické osoby veřejného práva.
  [Transferability of the standards of care and loayalty to legal persons governed by public law.]
  Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec. Brno: Masarykova univerzita, 2021 - (Ronovská, K.; Havel, B.; Lavický, P.), s. 339-349. ISBN 978-80-210-9937-1
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: duty of care * duty of loyalty * corporations * fiduciary law * state-owned entitites * public law entities
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328000
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Bohumil Havel_ Přenositelnost standardu péče řádného hospodáře_Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám.pdf02.5 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 5. 5.
  0552478 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil - Pihera, Vlastimil
  Česká úprava kodeterminace v evropském kontextu.
  [Czech Regulation of Codetermination in the European Context.]
  Obchodněprávní revue. Roč. 13, č. 1 (2021), s. 10-16. ISSN 1803-6554
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-24949S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: workers participations * corporate governance * corporation * social responsibility
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327593
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Pihera_Havel_Česká úprava kodeterminace v evropském kontextu corporate governance_2021.pdf01.6 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 6. 6.
  0548993 - ÚSP 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Matejka, Ján - Bárta, Jan - Havel, Bohumil - Malíř, Jan - Kramář, Květoslav - Hálová, Miloslava
  Zákon o veřejných výzkumných institucích. Komentář.
  [Commentary of Act No. 341/2005 Coll. on Public Research Institutions.]
  Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 468 s. ISBN 978-80-7552-642-7
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: research law * research autonomy * freedom of research * bodies of public research institutions * due diligence * illegal public support * support of science
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325027
   
   
 7. 7.
  0544200 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Frolík, M. - Havel, Bohumil
  Král UBO mezi námi, aneb úvodní zamyšlení nad novým zákonem o evidenci skutečných majitelů.
  [The UBO king among us, or an introductory reflection on the new law on the registration of beneficial owners.]
  Právní rozhledy. Roč. 29, č. 7 (2021), s. 229-236. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: ultimate beneficial owner * corporation * constitution * corporate governance * EU law
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321248
   
   
 8. 8.
  0541031 - ÚSP 2021 NL eng B - Monografie kniha jako celek
  Ronovská, K. - Dobrovolná, E. - Havel, Bohumil - Pihera, Vlastimil
  Property and Trust Law in the Czech Republic.
  Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020. 190 s. ISBN ISBN 978-90-411-0759-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318598
   
   
 9. 9.
  0538910 - ÚSP 2021 SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Csach, K. - Havel, Bohumil - Pala, R. - Pospíšil, B.
  Správa a riadenie obchodných společností počas pandémie COVID-19.
  Súkromné právo. Roč. 6, č. 2 (2020), s. 66-74. ISSN 1339-8652
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316646
   
   
 10. 10.
  0538546 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havel, Bohumil
  Potřeba speciálních pravidel corporate governance pro korporace s účastí státu vs speciální pravidla pro výkon společnických práv státem.
  [The need for special corporate governance rules for state-owned corporations vs. special rules for the exercise of shareholder´s rights by the state.]
  Corporate governance společností s účastí státu. Praha: Wolters Kluwer, 2020 - (Havel, B.; Csach, K.), s. 13-17. ISBN 978-80-7598-896-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-24949S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: corporation * state-owned corporation (SOE) * corporate governance * public interest * fiduciary duties
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316332