Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0555272 - ÚSP 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Güttler, Vojen
  K omezování svobody projevu v evropské, české a slovenské judikatuře a literatuře.
  [On restriction of freedom of speech as a subject of European, Czech and Slovak court decisions and of legal research.]
  Svoboda projevu? Současné otázky nad jejím omezováním. Brno: Doplněk, 2021 - (Kober, J.), s. 165-177. ISBN 978-80-7239-345-9
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: freedom of speech * court decisions * legal literature
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329796
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Guttler Vojen_K omezování svobody projevu v evropské, české a slovenské judikatuře a literatuře.pdf02.2 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 2. 2.
  0540980 - ÚSP 2021 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Güttler, Vojen - Krausová, Alžběta
  Vliv využívání umělé inteligence na základní právo na ochranu soukromí (právo na informační sebeurčení).
  [The Impact of Use of Artificial Intelligence on the Fundamental Human Right to Privacy (Right to Informational Self-Determination).]
  Právo, obchod, ekonomika. Košice: UPJŠ, 2020 - (Suchoža, J.; Husár, J.; Hučková, R.), s. 94-107. ISBN 978-80-8152-930-6.
  [Právo, obchod, ekonomika. Bratislava (SK), 04.11.2020-06.11.2020]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL03000152
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: artificial intelligence * autonomous systems * right to privacy * personal autonomy * right to informational self-determination
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318564
   
   
 3. 3.
  0524025 - ÚSP 2021 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
  Matejka, Ján - Krausová, Alžběta - Güttler, Vojen
  Biometric Data and Its Specific Legal Protection.
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 192 s. ISBN 978-80-87439-43-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: biometrics * biometric data * data protection * personal data * privacy * law
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308340
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Biometric_data_klik.pdf32.4 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0524024 - ÚSP 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Fialová, Eva - Matejka, Ján - Güttler, Vojen
  Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod.
  [Profiling and automated decision-making (not only) in the light of human rights and fundamental freedoms.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 78 s. ISBN 978-80-87439-42-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: automated decision-making * algorithms * big data * discrimination * fair trial * human rights * privacy * profiling
  Obor OECD: Law
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Profilovani.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308338
   
   
 5. 5.
  0511752 - ÚSP 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Güttler, Vojen
  K ústavnímu principu ústnosti soudního jednání ve věcech civilních v České republice.
  [On Constitutional Principle of Oral Proceedings in Civil Procedure in the Czech Republic - some remarks.]
  Právo, obchod, ekonomika IX.. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2019 - (Suchoža, J.; Husár, J.; Hučková, R.), s. 11-18. ISBN 978-80-8152-775-3.
  [Právo, obchod, ekonomika IX. Vysoké Tatry (SK), 23.10.2019-25.10.2019]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: constitution * civil procedure * constitutional and statutory situation in the Czech Republic * case law of the Constitutional Court * case law of the ECHR * technological development and its impact
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301984
   
   
 6. 6.
  0499944 - ÚSP 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Güttler, Vojen
  Několik poznámek k jednání o budoucnosti (zachování) Československa v letech 1990–1992.
  [Several Notes on the Negotiations on the Future (Preservation) of Czechoslovakia in 1990–1992.]
  Právník. Roč. 157, č. 10 (2018), s. 873-876. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: CNR * SNR * functional federations * confederation elements * HZDS – confederation * division of CSFR – positive or not
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292126
   
   
 7. 7.
  0493503 - ÚSP 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján - Krausová, Alžběta - Güttler, Vojen
  Biometrické údaje a jejich právní režim.
  [Biometric data and their legal regime.]
  Revue pro právo a technologie. Roč. 9, č. 17 (2018), s. 91-129. ISSN 1804-5383
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: biometrics * biometric data * personal data * sensitive personal data * privacy * identification * verification * personality protection * GDPR * biometric signature * travel documents
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286863
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Biometrické údaje.pdf8275.2 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0491913 - ÚSP 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján - Güttler, Vojen
  Electronic Written Documents and Biometric Options of Their Signing – Problem of Evidentiary Reliability and Personal Data Protection.
  The Lawyer Quarterly. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 38-50. ISSN 1805-8396. E-ISSN 1805-840X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: electronic contracting * electronic signature * evidence-based reliability * GDPR * personal data protection * biometric data * signatories responsibility
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285515
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  03-TLQ_c1_r18_matejka_guttler_web.pdf5183.3 KBAutorský postprintpovolen
   
   
 9. 9.
  0475906 - ÚSP 2018 RIV cze U - Uspořádání akce
  Güttler, Vojen - Malíř, Jan
  Právo a ochrana veřejného zájmu.
  [Law and Protection of Public Interest.]
  [Praha, 15.06.2017-15.06.2017, (K-CST 12/0)]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: public law * public interest * colloqium
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272490
   
   
 10. 10.
  0466588 - ÚSP 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Güttler, Vojen - Matejka, Ján
  K otázkám některých základních lidských práv a svobod v souvislosti s právní ochranou biometrických údajů.
  [Examination of Some Fundamental Human Rights and Freedoms with Regard to Legal Protection of Biometric Data.]
  Právník. Roč. 155, č. 12 (2016), s. 1033-1056. ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: biometric data * sensitive personal data * private life
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264854
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_12_2016_Matejka_Güttler.pdf10232.2 KBVydavatelský postprintpovolen