Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0542827 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján - Fialová, Eva - Žolnerčíková, Veronika - Krausová, Alžběta
  Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.
  [Tortious Liability on the Threshold of the Machine Era or to Certain Assumptions for the Obligation to Compensate for Damage Caused by the Operation of Autonomous Vehicles.]
  Právník. Roč. 160, č. 5 (2021), s. 313-333. ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: assumptions of liability * autonomous vehicle * causality * data infrastructure and physical infrastructure * driver’s liability * importer’s liability * liability * liberation * objective liability * operator’s liability * producer’s and importer’s liability * testing operation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320160
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  1_Matejka et al_313-333_5_2021.pdf0262.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 2. 2.
  0525407 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Fialová, Eva
  Právní aspekty provozu autonomních vozidel se zaměřením na osobu řidiče.
  [Legal Aspects of the Operation of Autonomous Vehicles with a Focus on the Driver.]
  Právo a umělá inteligence. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 - (Štědroň, B.), s. 162-184. ISBN 978-80-7380-803-7
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: autonomous vehicles * driver * liability * semi-autonomous vehicles * Vienna Convention on Road Traffic
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309552
   
 3. 3.
  0524024 - ÚSP 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Fialová, Eva - Matejka, Ján - Güttler, Vojen
  Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod.
  [Profiling and automated decision-making (not only) in the light of human rights and fundamental freedoms.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 78 s. ISBN 978-80-87439-42-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: automated decision-making * algorithms * big data * discrimination * fair trial * human rights * privacy * profiling
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Profilovani.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308338
   
 4. 4.
  0522561 - ÚSP 2020 A - Abstrakt
  Fialová, Eva
  Autonomous vehicles and their testing from the perspective of law.
  Košice, 2019
  Klíčová slova: autonomous vehicles * testing * supervision of testing
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307032
   
 5. 5.
  0522559 - ÚSP 2020 eng A - Abstrakt
  Fialová, Eva
  Protection of personal data in research from the legal point of view.
  Praha, 2019.
  [Management dat v sociálně vědním výzkumu a GDPR]
  Klíčová slova: personal data * scientific research * legal obligations of data controllers
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307031
   
 6. 6.
  0522556 - ÚSP 2020 cze A - Abstrakt
  Fialová, Eva
  ePrivacy a komunikace M2M.
  [ePrivacy and communication M2M.]
  Praha, 2019.
  [Elektronické komunikace a soukromí v novém ePrivacy nařízeni]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: ePrivacy * internet of things * personal data
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307028
   
 7. 7.
  0522554 - ÚSP 2020 cze A - Abstrakt
  Fialová, Eva
  Zpracovávání osobních údajů při provozu autonomních vozidel.
  [Processing of personal data when operating autonomous vehicles.]
  Brno, 2019
  Klíčová slova: autonomous vehicles * personal data * privacy * security
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307026
   
 8. 8.
  0522551 - ÚSP 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
  Fialová, Eva - Krausová, Alžběta
  Vybrané problémy při posuzování odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autonomního vozidla.
  [Selected Issues Pertaining to Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicle Operation.]
  [Praha, 28.03.2019-28.03.2019, (W-CST 25/0)]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: autonomous vehicles * personal data * privacy * legal regulation * testing
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307024
   
 9. 9.
  0508242 - ÚSP 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Mates, P. - Valoušek, M. - Fialová, Eva - Lechner, T. - Hálová, M. - Sivák, J. - Sovová, O. - Bruna, E. - Brunová, M.
  Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů.
  Praha: Leges, 2019. 427 s. ISBN 978-80-7502-346-9
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: GDPR * liability of ISP * protection of personality * privacy protection * personal data * right to be forgotten * right to receive information
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299206
   
 10. 10.
  0503504 - ÚSP 2019 eng A - Abstrakt
  Fialová, Eva
  Legal Status of Autonomous Systems.
  [SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence, and Robotics). International Harmonization of Private Law with Regard to Artificial Intelligence and Intelligent Autonomous Robotics. 05.09.2018-06.09.2018, Praha]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295315