Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0521780 - ÚSP 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bárta, Jan
  Kontinuita práva ve zlomových okamžicích Československého státu.
  [Contitnuity of Law at Crucial Moments of the Czechoslovak State.]
  Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018 - (Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K.), s. 485-506. ISBN 978-80-7380-749-8.
  [Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. Praha (CZ), 10.05.2018-11.05.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: continuity of law * foundation of Czechoslovakia * restoration of legal order * Czechoslovak federation * Constitution of the Slovak Republic * Constitutional Act of the Czech National Council No. 4/1992 Coll.
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306352
   
 2. 2.
  0507601 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bárta, Jan
  Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám – dočká se naší ratifikace?
  [The Istanbul Convention on Combating Violence Against Women – is it Going to be Ratified by the Czech Republic?]
  Právník. Roč. 158, č. 8 (2019), s. 803-818. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Council of Europe Convention on Combating Violence Against Women and Domestic Violence * Istanbul Convention (2011) * Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women * CEDAW (1979) * history of adoption of Istanbul Convention * Monitoring mechanism * GREVIO
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  http://hdl.handle.net/11104/0298596
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298596
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  6.DIS._Bárta_803-818_8_2019.pdf6224.5 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 3. 3.
  0500112 - ÚSP 2019 CZ cze R - Recenze
  Bárta, Jan
  Pichrt J. – Boháč R. – Morávek J. (eds). Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? [Recenze].
  [Pichrt J. – Boháč R. – Morávek J. (eds). Shared Economy – Shared Legal Issue? [Review].]
  [PICHRT, J.; BOHÁČ, R.; MORÁVEK, J.: Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 336 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 157, č. 12 (2018), s. 1069-1062. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292253
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  REC._Bárta_12_2018.pdf076.7 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 4. 4.
  0500110 - ÚSP 2019 CZ cze R - Recenze
  Bárta, Jan
  Vojáček Ladislav. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. [Recenze].
  [Vojáček Ladislav. The First Czechoslovak Law. An Attempt at a Delayed Comment. [Review].]
  [VOJÁČEK, L.: První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 392 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 157, č. 10 (2018), s. 877-879. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292250
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  REC._Bárta_10_2018.pdf061.5 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 5. 5.
  0500100 - ÚSP 2019 CZ cze R - Recenze
  Bárta, Jan
  Kouba Stanislav. Systém principů daňového práva. [Recenze].
  [Kouba Stanislav. System of Principles of Tax Law. [Review].]
  [KOUBA, S.: Systém principů daňového práva. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 167 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 157, č. 8 (2018), s. 688-690. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292245
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  REC._Bárta_8_2018.pdf066.6 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 6. 6.
  0483863 - ÚSP 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bárta, Jan
  Platné přestupkové právo hmotné.
  [Administrative Delicts in Substantial Law.]
  Správní právo. Roč. 50, č. 6 (2017), s. 326-337. ISSN 0139-6005
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: administrative delicts * menor offenses * historical codification
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279024
   
 7. 7.
  0479306 - ÚSP 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bárta, Jan
  Deset let zákona o veřejných výzkumných institucích.
  [10 Years of the Law Pertaining to Public Research Institutions.]
  Právník. Roč. 156, č. 10 (2017), s. 915-927. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: semi-budgeted organization * public research institutions
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275307
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_17_10_Bárta.pdf5204 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 8. 8.
  0455627 - ÚSP 2016 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Bárta, Jan
  Kauza emisních měření: svolávací akce a limity veřejného práva.
  [Measuring Emissions: Mandatory Controls and Public Law Limitations.]
  2015
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: smog check test * car industry * environmental pollution
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://www.epravo.cz/top/clanky/kauza-emisnich-mereni-svolavaci-akce-a-limity-verejneho-prava-99892.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256256
   
 9. 9.
  0447416 - ÚSP 2016 CZ cze R - Recenze
  Bárta, Jan
  Pavlíček Václav - Hofmannová Helena a kol. Občanská a lidská práva v současné době [Recenze].
  [Pavlíček Václav - Hofmannová Helena a kol. Civil and Human Rights at the Moment [Review].]
  [PAVLÍČEK, V.; HOFMANNOVÁ, H.: Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium, 2014, 306 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 154, č. 9 (2015), s. 776-777. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: civil rights * human rights * review
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249277
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_15_9_Bárta.pdf770.2 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 10. 10.
  0437601 - ÚSP 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
  Bárta, Jan
  Viktor Knapp v Československé akademii věd.
  Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Gerloch, A.), s. 14-16. ISBN 978-80-7380-509-8
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Viktor Knapp * eminent lawyer * Czech Academy of Science
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241122