Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0542396 - FLÚ 2022 CZ eng R - Recenze
  Nývlt, Pavel
  Wolfgang Will. Athen oder Sparta: Die Geschichte des peloponnesischen Krieges [Rezension].
  [Wolfgang Will, Athens or Sparta: The history of the Peloponnesian War [Review].]
  [WILL, W.: Athen oder Sparta: Die Geschichte des peloponnesischen Krieges. München: C. H. Beck, 2019. 352 s. ISBN 978-3-406-74098-5]. Eirene. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, 1/2 (2020), s. 340-346. ISSN 0046-1628
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * Peloponnesian War * Thucydides
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319812
   
 2. 2.
  0542392 - FLÚ 2022 CZ eng R - Recenze
  Nývlt, Pavel
  Roel Konijnendijk. Classical Greek Tactics: A Cultural History [Review].
  [KONIJNENDIJK, R.: Classical Greek Tactics: A Cultural History. Leiden: Brill, 2018. 261 s. ISBN 978-90-04-35536-1]. Eirene. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, 1/2 (2020), s. 335-340. ISSN 0046-1628
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * ancient warfare
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319809
   
 3. 3.
  0542391 - FLÚ 2022 CZ eng R - Recenze
  Nývlt, Pavel
  Timothy Doran. Spartan Oliganthropia [Review].
  [DORAN, T.: Spartan Oliganthropia. Leiden: Brill, 2018. 106 s. ISBN 978-90-04-39315-8]. Eirene. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, 1/2 (2020), s. 331-335. ISSN 0046-1628
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * ancient Sparta * demography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319807
   
 4. 4.
  0542388 - FLÚ 2022 CZ eng R - Recenze
  Nývlt, Pavel
  Aggelos Kapellos. Xenophon’s Peloponnesian War [Review].
  [KAPELLOS, A.: Xenophon’s Peloponnesian War. Berlin: De Gruyter, 2019, 295 s. ISBN 978-3-11-066065-4]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 143, 3/4 (2020), s. 511-521. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Xenophon * ancient Greek historiography * ancient Greek literature
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319806
   
 5. 5.
  0533831 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývlt, Pavel
  Themistoklés, Pausanias a Thúkydidés.
  [Themistocles, Pausanias and Thucydides.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 133-146. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Thucydides * ancient Greek historiography * ancient Greek history * history of classical Athens
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312087
   
 6. 6.
  0532725 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nývlt, Pavel
  Klaretův postup při tvorbě kapitoly De arte v Glosáři.
  [Claretus’ Method in Writing the Chapter De arte in the Glossarius.]
  Justus et Bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Praha: Filosofia, 2020 - (Podavka, O.), s. 133-148. ISBN 978-80-7007-630-9
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Barholomaeus de Solencia dictus Claretus * Medieval Latin lexicography * Latin names of arts * Latin names of crafts
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311189
   
 7. 7.
  0531728 - FLÚ 2021 CZ eng R - Recenze
  Nývlt, Pavel
  [Recenze].
  [Dilts Mervin R., Murphy David J. (eds.). Antiphontis et Andocidis orationes. Oxford: Clarendon Press, 2018, xxxii, 212 pp. ISBN 978-0-19-960547-7]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 143, 1/2 (2020), s. 225-232. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Antiphon * Andocides * ancient Greek oratory
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310341
   
 8. 8.
  0524650 - FLÚ 2021 CZ eng R - Recenze
  Nývlt, Pavel
  [Recenze].
  [Akrigg, Ben. Population and Economy in Classical Athens. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, xi, 272 pp. ISBN 978-1-107-02709-1]. Eirene. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 55, 1/2 (2019), s. 334-336. ISSN 0046-1628
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * Classical Athens * economic history * demography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308988
   
 9. 9.
  0524649 - FLÚ 2021 CZ eng R - Recenze
  Nývlt, Pavel
  [Recenze].
  [Stuttard, David. Nemesis: Alcibiades and the Fall of Athens. London: Cambridge (Mass.), 2018, 257 pp. ISBN 978-1-4214-2370-8]. Eirene. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 55, 1/2 (2019), s. 337-342. ISSN 0046-1628
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: ancient Greek history * Alcibiades
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308989
   
 10. 10.
  0518043 - FLÚ 2020 CZ cze, lat E - Elektronický dokument
  Nývlt, Pavel - Ctibor, Jan
  Slovník středověké latiny v českých zemích - elektronická verze.
  [Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands - Electronic version.]
  [online databáze]. - Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2019, 61 MB
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2018101
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: medieval Latin * lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  http://lb.ics.cas.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303462