Košík

 1. 1.
  0546001 - FZÚ 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Molnárová, Orsolya - Tyc, Ondřej - Heller, Luděk - Seiner, Hanuš - Šittner, Petr
  Evolution of martensitic microstructures in nanocrystalline NiTi wires deformed in tension.
  Acta Materialia. Roč. 218, Oct (2021), č. článku 117166. ISSN 1359-6454. E-ISSN 1873-2453
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000760; GA ČR(CZ) GA20-14114S; GA ČR GA18-03834S; GA MŠk LM2018110
  Grant ostatní: OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61388998
  Klíčová slova: NiTi * martensitic transformation * shape memory alloys * transmission electron microscopy * deformation twinning
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.); Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (UT-L)
  Impakt faktor: 9.209, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.117166
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322599