Košík

 1. 1.
  0538004 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Malá efektivita soudní ochrany u diskriminace z důvodu věku v případě skončení pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost.
  [Insufficient Effectiveness of Legal Protection in Age-Related Discrimination Cases, namely in Redundancy Dismissals.]
  Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona. Praha: Wolters Kluwer, 2020 - (Šmíd, M.), s. 199-210. ISBN 978-80-7598-850-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-26629S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Labour Law * Termination of Employment Relationship * Notice of Dismissal * Wrongful Dismissal * Age Discrimination
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315836