Košík

 1. 1.
  0521809 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Právní úprava platu jako důsledek tereziánských reforem.
  [Wages and Salaries as developments of the Theresian Reforms.]
  Tereziánské právní reformy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019 - (Kober, J.; Lojek, A.), s. 67-79. ISBN 978-80-87439-33-3
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: salary * labour law * grants
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306371