Košík

 1. 1.
  0495261 - ÚSP 2019 RIV SI eng M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Early Retirement Ages under Czech Law, Search for Equality in Social Security Law.
  Teorija in praksa, pravo in življenje: liber amicorum Etelka Korpič-Horvat. Maribor: Univerzitetna založba Univerze Maribor, 2018 - (Senčur Peček, D.), s. 315-329. ISBN 978-961-286-199-5
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: miners * social security law * pensions * early retirement * equality
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288263