Košík

 1. 1.
  0557997 - MBÚ 2023 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Wang, S. - Koedooder, C. - Zhang, F. - Kessler, N. - Eichner, Meri - Shi, D. - Shaked, Y.
  Colonies of the marine cyanobacterium Trichodesmium optimize dust utilization by selective collection and retention of nutrient-rich particles.
  iScience. Roč. 25, č. 1 (2022), č. článku 103587. E-ISSN 2589-0042
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: north-atlantic * phosphorus * iron * phytoplankton * nitrogen * limitation * solubility * deposition * fixation * stress
  Obor OECD: Microbiology
  Impakt faktor: 6.107, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221015571?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331991