Košík

 1. 1.
  0554142 - FLÚ 2022 CZ cze R - Recenze
  Šmahel, František
  [Recenze].
  [[Review].]
  [DOLEŽALOVÁ, L.; PACOVSKÝ, K., eds.: Lipnická bible: štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, 2021. 357 s. ISBN 978-90-908-223-0-6]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 119, č. 3 (2021), s. 674-680. ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: The Lipnice Bible * Medieval Bohemia * Shield of Faith * Ordination of Utraquist Clergy
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Open access
  https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/vydavatelska_cinnost/periodika/cesky_casopis_historicky/cch_3_2021_fin.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328834