Košík

 1. 1.
  0538675 - FZÚ 2021 RIV cze P - Patentový dokument
  Pilař, Jan - Hutchinson, Simon - Lucianetti, Antonio - Mocek, Tomáš
  Způsob korekce aberace vlnoplochy optického svazku.
  [Optical beam wave front aberration correction method.]
  2020. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 17.12.2020. Číslo patentu: 308643
  Grant CEP: GA MŠk EF15_006/0000674; GA MŠk LO1602
  Grant ostatní: OP VVV - HiLASE-CoE(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: adaptive optic * deformable mirror * imaging properties * solid-state laser
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308643.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316430