Košík

 1. 1.
  0535097 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čechvala, Jakub
  Skládat scénu jako vázu: utváření obrazu scény v Euripidově Ifigenii v Tauridě.
  [Assembling a Scene as a Vase Painting: Shaping a Scene-image in Euripides’ Iphigenia in Tauris.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 85-101. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Greek tragedy * Euripides * Iphigenia in Tauris * prologue * vase painting
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313204