Košík

 1. 1.
  0532095 - ÚMCH 2021 CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Pegoretti, A. - Dong, Y. - Šlouf, Miroslav
  Editorial: Biodegradable matrices and composites.
  Frontiers in Materials. Roč. 7, 27 August (2020), s. 1-3, č. článku 265. ISSN 2296-8016
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: biodegradable polymers * biodegradable composites * biodegradability
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 2.705, rok: 2019
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2020.00265/full
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311067