Košík

 1. 1.
  0531481 - ÚACH 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zatloukalová, J. - Dewynter-Marty, V. - Zatloukal, J. - Kolář, K. - Bernachy-Barbe, F. - Bezdička, Petr - Konvalinka, J.
  Microstructural and micro-mechanical property changes of cement pastes for ILW immobilization due to irradiation.
  Journal of Nuclear Materials. Roč. 540, NOV (2020), č. článku 152346. ISSN 0022-3115
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: cement pastes * gamma irradiation * microstructure
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Impakt faktor: 2.485, rok: 2019
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310141