Košík

 1. 1.
  0523451 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj
  Nový způsob značení rekombinantních fragmentů protilátek radionuklidy mědi pro PET zobrazování nádorů.
  [A novel method for labeling recombinant antibody fragments with copper radionuclides for PET imaging of tumors.]
  Interní kód: TG01010066-V2-11 ; 2017
  Technické parametry: V přehledu byly experimenty zaměřeny na „důkaz konceptu“ nového schématu radioaktivního značení protilátek v jejich scFv formátu pomocí dvojice komplementárních peptidů struktur „coiled-coil“ schopných vytvářet silné nekovalentní vazby. Byly potvrzeny jednotlivé kroky nového přístupu k radioaktivnímu značení rekombinantních fragmentů protilátek. Kompletní důkaz konceptu lze realisticky očekávat v krátkém čase po skončení tohoto grantového projektu.
  Ekonomické parametry: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: coiled-coil peptides * copper radionuclides * scFv antibody fragments
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307807