Košík

 1. 1.
  0522033 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kostlán, Antonín
  Českoslovenští vědci v německém exilu.
  [Czechoslovak Scientists in the German Exile.]
  Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů. Československo a Německo v letech 1933 až 1989. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2019 - (Brandes, D.; Ivaničková, E.; Pešek, J.), s. 267-280. Publikace Česko-německé komise historiků, 2. ISBN 978-80-88304-04-3
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: history of science * exile * Czechoslovak Academy of Sciences
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306552