Košík

  1. 1.
    0507334 - MBÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Tomšíčková, J. - Ondřej, M. - Černý, J. - Hrouzek, Pavel - Kopecký, Jan
    Analysis and Detection of Scytophycin Variants by HPLC-ESI-MS.
    Chemistry of Natural Compounds. Roč. 49, č. 6 (2014), s. 1170-1171. ISSN 0009-3130. E-ISSN 1573-8388
    Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0110; GA MŠk(CZ) LH11129
    Institucionální podpora: RVO:61388971
    Klíčová slova: cytanobacteria
    Obor OECD: Microbiology
    Impakt faktor: 0.509, rok: 2014
    Způsob publikování: Omezený přístup
    https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10600-014-0854-7
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298350