Košík

 1. 1.
  0501857 - ÚSMH 2019 RIV cze P - Patentový dokument
  Němec, Lubomír - Hrbek, L. - Jebavá, Marcela - Brada, J.
  Tavicí prostor kontinuální sklářské tavicí pece a způsob tavení v tomto prostoru.
  [Melting space of continuous glass melting furnace and method of melting glass in this space.]
  2018. Vlastník: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Glass Service, a. s. Datum udělení patentu: 19.12.2018. Číslo patentu: 307659
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH02020316
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: glass melt * glass furnace * space utilization * melt flow * convection
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Obor OECD: Ceramics
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307659.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293832