Košík

 1. 1.
  0499585 - ÚFP 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Štraus, Jaroslav - Koláček, Karel - Schmidt, Jiří - Frolov, Oleksandr - Vilémová, Monika - Matějíček, Jiří - Jäger, A. - Juha, Libor - Toufarová, M. - Choukorov, A. - Kasuya, K.
  Response of fusion plasma-facing materials to nanosecond pulses of extreme ultraviolet radiation.
  Laser and Particle Beams. Roč. 36, č. 3 (2018), s. 293-307. ISSN 0263-0346
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-29772S; GA ČR(CZ) GA14-12837S; GA MŠk LG15013; GA MŠk LM2015087; GA MŠk LTT17015
  Institucionální podpora: RVO:61389021
  Klíčová slova: Interaction of XUV with matter * plasma-facing materials * XUV radiation resistance
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Impakt faktor: 1.194, rok: 2018
  https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/94EC0B3668AFF31234394BA12636C21C/S0263034618000332a.pdf/response_of_fusion_plasmafacing_materials_to_nanosecond_pulses_of_extreme_ultraviolet_radiation.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291799