Košík

 1. 1.
  0489580 - MÚA 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hradilová, Marta (ed.) - Tošnerová, Marie (ed.)
  Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku.
  [“Jakž lidé hodnověrní zprávu činí.” The Forms of Written Communication in the Early Modern Period.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 255 s. ISBN 978-80-87782-83-5
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Early Modern Period * written communication
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284037