Košík

 1. 1.
  0466594 - BC 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Vašek, Mojmír - Soukalová, Kateřina - Kočvara, Luboš - Blabolil, Petr - Baran, Roman - Frouzová, Jaroslava - Koliada, Ievgen - Muška, Milan - Šmejkal, Marek - Draštík, Vladislav - Kolařík, T. - Prachař, Zdeněk - Sajdlová, Zuzana - Vebrová, L. - Vejřík, Lukáš - Kubečka, Jan
  Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015..
  [Ichthyological surveys of the Nýrsko and Karhov reservoirs and investigations of abundance, age composition and spawning dynamics of asp population in the Želivka Reservoir in 2015.]
  České Budějovice: Povodí Vltavy, s. p., Praha 5, 2016. 74 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: ecological status * fish monitoring * water management * lake ecosystems
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264860