Košík

 1. 1.
  0461553 - ÚČL 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Smyčka, Václav
  Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby.
  [Dedication as a Symbolic Code of Loyalties in Science during the Enlightenment and Pre-1848 Periods.]
  Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2016 - (Petrbok, V.; Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 69-78. ISBN 978-80-200-2562-3.
  [Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2016-28.02.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: history of science * dedication * loyalty
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261169