Košík

 1. 1.
  0455424 - KNAV 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Beránková, Hana
  Proměny frontispisů v bohemikální nenáboženské literatuře 17. století s ohledem na obchodní strategie českých a moravských tiskařů, nakladatelů a knihkupců.
  [The Changes of the Frontispieces in the Bohemical Unreligious Literature of the 17th Century with Regard to Marketing Strategies of the Czech and Moravian Printers, Publishers and Booksellers.]
  K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času /6./. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky, 2015 - (Radimská, J.), s. 37-65. ISBN 978-80-7394-542-8.
  [K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času /6./. Český Krumlov (CZ), 23.10.2014-26.10.2014]
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: frontispieces * book illustrations * marketing strategies * book culture
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  http://www.ff.jcu.cz/opera-romanica
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256115