Košík

 1. 1.
  0443788 - FLÚ 2016 RIV CZ cze T - Překlad
  Bakešová, Alena
  Základní potřeby jako důvody vedoucí k jednání [Překlad].
  [Basic needs as reasons for conduct [Translation].]
  [Pinzani, A.: Grundbedürfnisse als Handlungsgründe (rukopis)]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 63, č. 1 (2015), s. 57-76. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: needs * social justice * human nature * the theory of action
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246464