Košík

  1. 1. 0439035 - KNAV-K 2015 RIV CZ cze L4 - Software
    Lhoták, Martin - Foltýn, T. - Kocourek, P.
    K5.
    [K5.]
    Interní kód: K5 ; 2014
    Technické parametry: K5 je open source software pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Umožňuje sklízení pod jednu zastřešující digitální knihovnu. Využívá Fedora Commons repository.
    Ekonomické parametry: Výsledek využívá příjemce - Knihovna AV ČR, v. v. i. IČ: 67985971
    Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV002
    Klíčová slova: Kramerius * The Czech Digital Library * digital library * Fedora Commons repository
    Kód oboru RIV: IN - Informatika
    https://github.com/ceskaexpedice/kramerius
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242346