Košík

 1. 1.
  0437681 - ÚSP 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Eliáš, Karel
  Odkaz Viktora Knappa české civilistice.
  [The Legacy of Viktor Knapp in Czech Civil Law Theory.]
  Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Gerloch, A.), s. 219-233. ISBN 978-80-7380-509-8
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: eminent lawyer * civil law * theory of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241198