Košík

 1. 1.
  0437612 - ÚTAM 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zeman, Antonín - Suchý, V. - Dobeš, P. - Filip, Jiří - Hauková, Petra
  Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu.
  [Post-Variscan calcite veins and karst sediments from the Solvayovy lomy Quarry: New constrains on the age of hydrothermal processes in the Bohemian Karst.]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 47, č. 1 (2014), s. 149-153. ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3012703
  Institucionální podpora: RVO:68378297 ; RVO:67985831
  Klíčová slova: calcite veins * fluid inclusions * hydrothermal karst * Bohemian Karst * Lower Palaeozoic * Barrandian
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; DB - Geologie a mineralogie (GLU-S)
  http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/Zpr2013D-13.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241167